1. Зміст і теоретичні концепції грошово-кредитної політики

магниевый скраб beletage

Сучасна економіка є грошовою економікою, оскільки майже всі економічні операції проводяться за участю грошей як засобу обмі­ну. Використання грошей відокремлює акт купівлі товару від акту продажу і таким чином спрощує обмін, знижує витрати обігу това­рів. Більшість сучасних грошей має кредитну природу, що дає змогу формувати нову грошову масу завдяки мультиплікації банківських депозитів. Саме тому макроекономіка не розглядає окремо грошову та кредитну системи.

Гроші і кредит — це історичні та економічні категорії.

Як історичні категорії вони є продуктом цивілізації, оскільки ви­никають з появою товарообміну та інституту позики.

Як економічні категорії — вони відображають складну природу економічних взаємовідносин між суб'єктами економічної системи.

Щоб зрозуміти природу грошово-кредитної системи, звернемось до основних етапів її еволюції.

Історії відомі два основних типи грошових систем — металева та паперово-кредитна.

Металева грошова система

Металева грошова система — це істо­рично перша форма організації грошового обігу, коли роль грошей законодавчо за­кріплюється за певним металом (метала­ми). Якщо роль грошей виконує один метал, то система набуває фор­ми монометалізму, а якщо декілька — біметалізму. У разі біметалізму роль загального еквіваленту законодавчо закріплювалася за двома металами, як правило, золотом і сріблом.