стимулювальною (експансії) фіскальною політикою — це

магниевый скраб beletage

бюджетно-податкова політика, спрямована на збільшення державних витрат та зменшення податків з метою розширення сукупного попиту в економіці в період циклічного спаду;

стимулювальною (обмежувальною) фіскальною політикою — це бюджетно-податкова політика, за якої відбувається скорочення дер­жавних видатків та збільшення податків з метою скорочення сукупно­го попиту в умовах надлишкового попиту при циклічному піднесенні;

недискреційною (автоматичною) фіскальною політикою — це політика вбудованих стабілізаторів, вона не пов'язана зі зміною законів;

автоматичним («вбудованим») стабілізатором — це меха­нізм, який дає змогу зменшити циклічні коливання в економіці без зміни податкового законодавства. Такими стабілізаторами є:

- прогресивна податкова система;

- трансфертні платежі;

- система участі в прибутку;

- допомоги по безробіттю в період економічних спадів.