Види податків.

магниевый скраб beletage

Доходи та видатки бюджету

Перелік зборів та ставку оподаткування встановлює Верховна Рада України.

Податки поділяють на прямі та непрямі.

Прямі податки стягуються безпосередньо з індивідів та фірм.

До прямих податків відносять:

- податки особисті на: прибуток громадян (неоподаткований мі­німум становить 17 грн, податкова ставка становить 13%), при­буток корпорацій (прибуток підприємств в Україні оподатко­вується із ставкою 25%), майно, спадок, приріст капіталу;

- реальні податки: на землю, промисловий, з капіталу (цінних паперів).

Непрямі податки — це податки, що встановлюються на товари та послуги і входять у їх ціну. Це податок на додану вартість (ПДВ), акцизи, мито, ліцензійні збори.

Акцизи — це непрямі податки, що входять у ціни товарів і стягу­ються в момент їх придбання. Акцизи поділяються на:

- індивідуальні — коли оподатковується кожна одиниця товару;

- універсальні — коли об'єктом оподаткування є обсяг продажу.

Податок на додану вартість — його ставка в Україні становить

20%, формально його платниками є виробничі й торговельні підпри­ємства, оскільки податок надходить до бюджету від них, фактично його сплачують покупці під час купівлі товарів та послуг.

Мито — це податок на товари, які імпортуються. Мито є одним із важелів захисту національного ринку і поповнення бюджетних ко­штів.

Чим більш розвинута країна, тим більша частка надходжень при­падає на прямі податки, і навпаки.