4. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політики держави

магниевый скраб beletage

Взаємоузгодженість між фіскальною та монетарною політиками — це шлях до проведення успішної стабілізаційної полі­тики держави, що є її безпосередніми ін­струментами.

Між фіскальною та монетарною політикою існує тісний взаємо­зв'язок.

Наприклад, заходи та інструменти фіскальної політики, спрямо­вані на збільшення обсягів виробництва, повинні супроводжуватися збалансованим збільшенням грошей в обігу. Це є необхідною умовою оптимального збільшення купівельної спроможності національної економіки. Зі збільшенням державних закупівель збільшується по­пит на товарному ринку і на грошовому ринку. За умови, якщо цен­тральний банк не здійснює збалансованого зростання номінальної грошової маси, то можуть зрости ціни і відсоткова ставка. Це спричи­нить зменшення попиту на споживчі та інвестиційні товари, що зведе ефективність фіскальної політики до нуля.

Існування тісного взаємозв'язку між фіскальною і монетарною по­літиками означає, що їх автономне застосування зменшує ефектив­ність стабілізаційної політики. Саме тому для забезпечення високої ефективності стабілізаційної політики заходи фіскальної та моне­тарної політик мають узгоджуватися між собою. Так, якщо метою стабілізаційної політики є приборкання та контроль за рівнем інфля­ції, то потрібно застосовувати не лише заходи контролю за грошовою масою, а й засоби мінімізації бюджетного дефіциту.

Зв'язок фіскальної та монетарної політики

Аналогічно за умови, коли грошова політика є стимулювальною, а фіскальна — обмежувальною, то ефективність стабілізаційної по­літики може мати або досить незначні позитивні результати, або ж негативний ефект.