Запитання для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1. Що являє собою дефіцит бюджету?

2. Назвіть основні статті видатків державного бюджету.

3. Назвіть основні функції фіскальної політики.

4. Перерахуйте основні джерела доходів державного бюджету.

5. Назвіть складові податкової системи.

6. Який взаємозв'язок існує між монетарною та фіскальною політикою держави?

7. Перерахуйте основні державні видатки і проаналізуйте їх структуру.

8. Які види бюджетного дефіциту Ви знаєте?

9. Охарактеризуйте причини дефіциту державного бюджету. Які є захо­ди щодо зниження бюджетного дефіциту?

10. Які економічні закономірності відображає Крива Лаффера?

11. Дайте визначення суті бюджетно-податкової політики та назвіть її основні види.

12. Дайте характеристику податкової системи держави та основних типів податків в умовах ринкової економіки.

13. Охарактеризуйте структуру державного бюджету й укажіть, яку роль він відіграє у фіскальній політиці.

14. Як визначається бюджетне сальдо?

15. Дайте пояснення дії механізму фіскальної політики щодо стабілізації національної економіки.