ТЕМА 11. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ : Гроші та кредит : B-ko.com : Книги для студентів

ТЕМА 11. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ

1. Міжнародний поділ праці. Форми міжнародних відносин. Теорії між­народної торгівлі.

2. Платіжний баланс. Зовнішньоекономічна політика національної еко­номіки.

3. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків.