2. Платіжний баланс. Зовнішньоекономічна політика національної економіки

магниевый скраб beletage

Результати зовнішньоекономічної діяль­ності країни знаходять своє узагальнене відображення в платіжному балансі.

Функціонально платіжний баланс — це макроекономічна мо­дель, яка охоплює сукупність економічних операцій певної країни з іншими країнами і розробляється з метою здійснення контролю за ефективністю зовнішньоекономічної діяльності певної країни та об­ґрунтування економічної політики держави.

Складання платіжного балансу є обов'язковою вимогою для всіх країн — членів Міжнародного валютного фонду (МВФ). В Україні відповідальність за складання платіжного балансу покладено на На­ціональний банк України, який координує діяльність ряду інших установ, що беруть участь у його розробленні.

Платіжний баланс розраховується в національній або іноземній валюті й складається із стандартних рахунків і статей, у яких відобра­жуються результати відповідних зовнішньоекономічних операцій. Ці операції охоплюють товарний експорт та імпорт, надання та отриман­ня послуг і трансфертів, продаж і купівлю активів тощо.

Платіжний баланс

Платіжний баланс складається у формі бухгалтерських рахунків, що містять статистичну інформацію про торгові та фінансові угоди економічних суб'єктів країни із закордоном за певний період часу.

Рух товарів, послуг, матеріальних або інших нефінансових акти­вів називають реальними потоками, а рух вимог та зобов'язань, що виникають у зв'язку з рухом реальних цінностей, — фінансовими по­токами.

Вартісний вираз платіжного балансу відображає співвідношення між вартістю, яку одержує країна, і вартістю, що вивезена за кордон. Платіжний баланс складається або в національній, або в іноземній ва­люті міжнародних розрахунків, наприклад у євро.