ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова .................................................................................................................  3

РОЗДІЛ І. ГРОШІ ТА ЇХНЄ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ

РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ..................................................................................... 5

Тема 1. Виникнення та суть грошей................................................................... 5

1. Виникнення грошей.............................................................................. 5

2. Економічний зміст грошей. Трансформація сутності сучасних грошей       9

3. Розвиток форм грошей. Види грошей у сучасній економіці ....16

Тема 2. Функції грошей та грошовий обіг....................................................... 26

1. Функції грошей................................................................................... 26

2. Грошовий обіг.................................................................................... 37

3. Грошова маса. Закон грошового обігу.............................................. 41

Тема 3. Грошова система..................................................................................... 48

1. Сутність грошової системи................................................................ 48

2. Типи та еволюція грошових систем................................................... 55

3. Створення та розвиток грошової системи незалежної України...62

Тема 4. Грошовий ринок.................................................................................... 68

1. Економічна сутність грошового ринку.............................................. 68

2. Структура грошового ринку.............................................................. 71

3. Попит та пропозиція на грошовому ринку........................................ 75

4. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку................ 78

Тема 5. Валютні відносини та валютний курс................................................ 81

1. Валютні відносини. Валюта................................................................ 81

2. Валютний курс ................................................................................... 87

3. Регулювання валютних курсів ........................................................... 93

РОЗДІЛ ІІ. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ. КРЕДИТ............................................ 98

Тема 6. Суть та принципи організації кредиту............................................... 98

1. Економічна суть кредиту.................................................................... 98

2. Роль кредиту в ринковій економіці та базові функції кредиту ...104

3. Основні принципи організації кредитних відносин......................... 109

Тема 7. Форми та види кредиту....................................................................... 113

 Форми кредиту................................................................................. 113

 Види кредиту.................................................................................... 115

Тема 8. Сучасна кредитна система.......................................................... 131

1. Поняття про кредитну систему. Структура сучасної кредитної системи             131

2. Банківська система як основна частина сучасної кредитної системи 133

3. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути

як відособлена частина кредитної системи.................................................... 139

Тема 9. Грошово-кредитна політика...................................................... 145

1. Зміст і теоретичні концепції грошово-кредитної політики... 145

2. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики              158

3. Грошово-кредитна політика в Україні............................................ 161

Тема 10. Фіскальна політика держави................................................... 166

1. Суть, види та завдання фіскальної політики держави..................... 166

2. Бюджетна система. Державний бюджет, його стан та обмеження 168

3. Державний борг та його вплив на національну економіку.... 178

4. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політики держави... 181

Тема 11. Макроекономічна політика у відкритій економіці.............. 186

1. Міжнародний поділ праці. Форми міжнародних відносин. Теорії міжнародної торгівлі   186

2. Платіжний баланс. Зовнішньоекономічна політика національної економіки       195

3. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків............... 200

Рекомендована література.............................................................................. 212

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Петро Васильович КРУШ Вячеслав Борисович АЛЕКСЄЄВ