7.6. Визначення економічної ефективності від заходів із вдосконалення організації праці

магниевый скраб beletage

Серед основних факторів, за рахунок яких може бути визначена економічна ефективність щодо покращення організації праці виділяють:

Зниження чисельності працюючих — у такому випадку економія визначається за формулою:

ЕЧ.П. Еч 3 сер Icoц.вiдp.,      (7.1)

де Еч_— кількість вивільнених працюючих, чол.;

З сер_ середньорічна зарплата після проведення заходу, грн.; Ісоц.відр. — індекс соціальних відрахувань від зарплати.

Умовно-річна економія по фонду заробітної плати та

пов'язаних з нею соціальних відрахувань визначається за формулою:

Е ФОП ( Т н • С r Т н • С г) • О вироб. ' ІДОД.ЗП. '          (7.2)

де Т н і Т'н — відповідно нормативна трудомісткість виробу до і після здійснення заходу, нормо-год.;

С r і C'r — відповідно середня годинна тарифна ставка до і після здійснення заходу, грн.;

О 'вироб. — випуск продукції після здійснення заходів, шт.; Ідод.зп. — індекс додаткової зарплати.

Зниження в собівартості продукції умовно-постійних затрат

— тоді економія в результаті підвищення продуктивності праці визначається за формулою:

  • Еум-п.з. О вироб. ' 0 dз ' dyM-n.3.,            (7.3)

де О ВИр0б. — випуск продукції до здійснення заходу, грн.; ДПтр — приріст продуктивності праці, %;

d'3 — частка затрат в одній гривні продукції до здійснення заходу; d ум-п.з. — частка умовно-постійних затрат у собівартості продукції.

Умовна річна економічна ефективність заходів щодо вдосконалення організації праці може визначатись і за формулою:

(7.4)

де Ev.p. — умовна річна економія (доход), грн.;

Зп — поточні затрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо організації праці, грн.;

Зк — одноразові капітальні затрати, грн.;

Ен — нормативний коефіцієнт ефективності, який характеризує частку капітальних затрат, що відносяться на собівартість продукції протягом року (0,15).

Термін окупності капітальних вкладень визначається за формулою:

(7.5)

Якщо здійснення заходів із вдосконалення організації праці розраховано на період більше, ніж один рік, тоді аналіз ефективності таких капіталовкладень здійснюється із використанням методу дисконтування.

Також необхідно порівнювати плановий та фактичний ефекти та здійснювати аналіз факторів, які вплинули на відхилення від цих показників.