Зміст

магниевый скраб beletage

Передмова      6

Розділ 1. Об'єкт, предметі завдання дисципліни    9

Еволюція поглядів на категорію «праця»    9

Праця як об'єкт вивчення дисципліни        11

Предмет і завдання дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини»        13

Питання і тести для самоконтролю 15

Розділ 2. Трудові ресурсні трудовий потенціал суспільства                      17

Характеристика та динаміка змін у структурі населення України та світового співтовариства             17

Трудові ресурси: сутність та показники виміру                  25

Трудовий потенціал: поняття, структура і показники оцінки ... 31 Питання і тести для самоконтролю          40

Розділ 3. Соціально-трудові відносини як система                        43

Сутність соціально трудових відносин                   43

Фактори формування та оцінка соціально-трудових відносин. . .            51

Суперечності у соціально-трудових відносинах                54

Питання і тести для самоконтролю             58

Практичні завдання для самостійної роботи                      59

Розділ 4. Соціальне партнерство                 61

Сутність соціального партнерства               61

Суб'єкти соціального партнерства              69

Механізм функціонування соціального партнерства в Україні ... 78

Питання і тести для самоконтролю             79

Практичні завдання для самостійної роботи                      81

Розділ 5. Ринок праці та його регулювання            82

Ринок праці: поняття, функції та підходи до його диференціації    82

Структура, механізм функціонування та регулювання ринку праці          94

Питання і тести для самоконтролю 100

Практичні завдання для самостійної роботи          102

Розділ 6. Соціально-трудові відносини зайнятості            103

Форми і види зайнятості      103

Форми безробіття      114

Регулювання зайнятості і державна політика в цій сфері  120

Питання і тести для самоконтролю 140

Практичні завдання для самостійної роботи          142

Розділ 7. Організація і нормування праці    143

Поняття, зміст і завдання організації праці  143

Трудовий процес: сутність, класифікація та його раціоналізація   145

Поділ і кооперація праці на підприємстві    146

Організація та обслуговування робочих місць        150

Умови праці та фактори їх формування      152

Визначення економічної ефективності від заходів із вдосконалення організації праці   154

Зміст, завдання, функції і принципи нормування праці.

Об'єкти нормування праці   155

Робочий час та режим праці і відпочинку. Класифікація витрат робочого часу та методи його вивчення      158

Нормативи і норми праці. Методи встановлення норм    164

Якість норм праці. Аналіз виконання норм праці та порядок

їх перегляду    167

Питання і тести для самоконтролю 170

Приклади розв'язку типових задач  172

Практичні завдання для самостійної роботи          173

Розділ 8. Продуктивність і ефективність праці        175

Ефективність праці: зміст та критерії оцінки           175

Поняття і значення продуктивності праці   177

Показники і методи вимірювання продуктивності праці  179

Фактори продуктивності праці: поняття, сутність і групи 184

Резерви зростання продуктивності праці   187

Управління продуктивністю праці на підприємстві          190

Питання і тести для самоконтролю 192

Приклади розв'язку типових задач  194

Практичні завдання для самостійної роботи          195

Розділ 9. Політика доходів і оплатапраці     198

Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення      198

Заробітна плата: сутність та функції 204

Принципи і складові елементи організації оплати плати  208

Питання і тести для самоконтролю 213

Практичні завдання для самостійної роботи          215

Розділ 10. Планування праці            216

10.1.Сутність планування праці. Методичні основи планування продуктивності праці           216

Планування і аналіз чисельності працівників         225

Планування і аналіз заробітної плати          232

Питання і тести для самоконтролю 238

Практичні завдання для самостійної роботи          240

Розділ 11. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці     241

Сутність витрат на робочу силу       241

Звітність з праці та нормативні документи 248

Аналіз обліку витрат на робочу силу           258

Проблеми оцінки вартості трудових ресурсів         264

Відображення витрат на робочу силу в рахунках бухгалтерського обліку           265

Аудит звітності з праці          266

Питання і тести для самоконтролю 269

Практичні завдання для самостійної роботи          271

Розділ 12. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин    273

Специфіка досліджень проблем трудової організації

в умовах ринку          273

Сутність, цілі і задачі соціологічних досліджень у сфері

праці   275

Регулюванні та вдосконалення соціально-трудових відносин .... 284 Питання і тести для самоконтролю     290

Розділ 13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин          293

Історія виникнення Міжнародної організації праці            293

Мета, задачі та структура Міжнародної організації праці   295

Регулювання міжнародної міграції праці     298

Співпраця України з Міжнародною організацією праці    300

Питання і тести для самоконтролю 302

Термінологічний словник     304

Список використаної та рекомендованої літератури         317

Додатки          321