13.4. Співпраця України з Міжнародною організацією праці

Задля встановлення соціальної справедливості, дотримання міжнародно визнаних прав людини і прав у сфері праці, МОП продовжує здійснювати свою первинну місію: «Мир у світі праці є передумовою процвітання». Сьогодні МОП допомагає у створенні гідних робочих місць та таких умов праці, завдяки яким робітники і ділові люди зроблять свій внесок у забезпечення миру, процвітання та прогресу. Гідна праця є віддзеркаленням прагнень людей у сфері праці.

Україна є членом МОП з 1954 року. Співпраця МОП з Україною за роки її незалежності стала системною та динамічною і спрямована на таке:

— Ратифікація та практичне впровадження конвенцій МОП та сприяння гармонізації національного законодавства з міжнародними трудовими нормами МОП та європейськими стандартами. За 55 років членства в МОП

Україна ратифікувала 63 конвенції (за роки незалежності — 20), в тому числі 8 фундаментальних, чинними з них є 55.

Реформування трудового законодавства і підтримка реформ у сфері соціального страхування та соціального забезпечення.

Розроблення та реалізація програм забезпечення зайнятості, в тому числі молоді, людей з інвалідністю, осіб, постраждалих від торгівлі людьми.

Реформування статистики праці.

Сприяння формуванню і підвищенню ефективності адміністрації праці та її складових, в тому числі таких інституцій: державна інспекція праці, органи державного нагляду у сфері охорони праці, служба посередництва і примирення.

Співпраця МОП та України здійснювалася в рамках тристороннього соціального діалогу, як на національному, так і обласному рівнях. Серед партнерів були також місцеві органи самоврядування, численні неурядові та міжнародні організації.

За роки незалежності України її співпраця з МОП відбувалася у рамках понад 20 проектів технічного співробітництва, об'єднаних у 3 широкомасштабні програми, найбільшими із яких стали Програми гідної праці, що є частиною

UNDAF (Рамкова програма допомоги ООН ) та Цілей розвитку тисячоліття.

Перша з них була реалізована у 2006—2007 роках. Завдяки соціальному діалогу Програма гідної праці МОП стала ключовим елементом державної соціальної політики, програм дій багатьох організацій профспілок та роботодавців, охопила основні сфери ринку праці, в тому числі сприяння зайнятості, викоренення дитячої праці та запобігання торгівлі людьми, реформування системи трудового законодавства та соціального забезпечення, запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу у сфері праці, посилення превентивної культури охорони праці, сприяння реалізації основоположних принципів і прав у сфері праці.

Міністерство праці та соціальної політики України, профспілки та організації роботодавців підписали Меморандум про реалізацію Програми гідної праці на 2008-2011 роки, основною метою якої є сприяння гідній праці і як фактору продуктивності, і як ключовому елементу розвитку соціальної та трудової сфер в Україні.

Нова Програма побудована на трьох пріоритетах, спрямованих на зміцнення спроможності урядових установ та соціальних партнерів у вдосконаленні управління ринком праці та формулюванні політики зайнятості, сприянні рівним можливостям на ринку праці, удосконалення політики соціального захисту, приділяючи особливу увагу вразливим групам. Вона водночас має гнучкий характер, враховує зміни та передбачає конкретизацію реальних потреб.

З січня 2009 року МОП відгукнулася на запит Уряду та почала надавати широку консультаційну допомогу урядовим структурам і соціальним партнерам у пом'якшенні наслідків фінансової кризи у сфері праці та соціального захисту.

Питання для самоконтролю

Коли була утворена Міжнародна організація праці?

Розкрийте причини створення МОП.

Розкрийте мету, задачі та напрямки діяльності МОП.

Яка структура Міжнародної організації праці?

Назвіть напрями регулювання міжнародними міграційними процесами.

Охарактеризуйте рівні регулювання міграційних процесів.

Які міжнародні організації приймають участь в регулюванні міграційними процесами?

Яка роль Міжнародної організації праці?

Яка процедура участі країни в Конференціях МОП?

Назвіть Конвенції, ратифіковані Україною.

Тести для самоконтролю

Коли була утворена Міжнародна організація праці?

а)         1861 році;

б)         1919 році;

в)         1939 році;

г)         1945 році.

Конвенції МОП для держав-учасниць є:

а)         обов'язковими для виконання;

б)         основою для національного законодавства;

в)         немає вірної відповіді.

Конвенції та рекомендації спрямовані на захист:

а)         працівників;

б)         роботодавців;

в)         працівників та роботодавців;

г)         немає вірної відповіді.

До Міжнародної організації праці не входить:

а)         Міжнародна конференція праці;

б)         Адміністративна рада;

в)         Міжнародне бюро праці;

г)         Міжнародна організація міграції.

В якому році Україна стала членом МОП?

а)         1954 році;

б)         1993 році;

в)         1996 році;

г)         2000 році.

Яка кількість країн є членами МОП?

а)         154;

б)         41;

в)         177;

г)         200.

Де знаходиться штаб-квартира МОП? А) Женева;

б)         Лондон;

в)         Мадрид;

г)         Вашингтон.

До принципів МОП не відносять:

а)         мир на основі соціальної справедливості;

б)         ненадання мігрантам нормальних умов праці;

в)         свобода слова та свобода об'єднань;

г)         бідність це загроза для загального добробуту.

Який орган МОП є найвищим? А) Адміністративна рада;

б)         Міжнаро