ІІІ. Види МГК

магниевый скраб beletage

Види контрактів визначаються за критерієм їх конкретної спрямова-ності на використання певної форми міжнародного господарського спів-робітництва (МГС). Наприклад, контракт про СП, контракт про лізинг.

Основні види МГК:

Контракт купівлі-продажу товарів.

Контракт про імпорт обладнання (устаткування).

Контракт про зустрічну торгівлю.

Контракт про лізинг.

Контракт про виконання робіт з матеріалів замовника (давальниць-кої сировини). Дивись Закон України «Про давальницьку сировину».

Контракт комерційного представництва (дилер, дистриб'ютор).

Контракт про консигнаційний склад.

Контракт про технічне обслуговування.

Контракт про комісію.

Контракт про кооперацію.

Контракт про іноземні інвестиції.

Ліцензійний контракт.

Контракт про надання передового досвіду, нових знань (know-how).

Контракт про спорудження інвестиційного об'єкта.

Контракт про перевезення (транспортування) вантажу.

Контракт про міжнародну експедицію.

Контракт про страхування (вантажу, транспортних засобів,кредитів тощо).

Контракт про контроль кількості і якості товарів у міжнарод-ному обігу.

Контракт про факторинг.

Факторинг — це форма надання короткострокового кредиту підекспорт товарів.

Факторинг здійснюють:

Фактор-фірми — фінансові установи, які надають короткостро-кові кредити під експорт товарів на певних умовах.

Р = 100%

Банки (державні та комерційні).Схема МГК про факторинг:

мгк

про факторинг

А/е

ТСД    ? EC

мгк

 

(Експорт товарів)

тг%

 

т

 

 

 

 

 

 

ТСД

 

 

 

 

 

Основні умови МГК про факторинг:

.           Фактор-фірма (Ф/Ф) надає кредит експортеру (А/е) під експорттоварів.

.           Експортер надає товаросупроводжуючі документи фактор-фірмі.

.           Фактор-фірма стає власником товару,

.           Фактор-фірма надає кредит експортеру в розмірі 70-90 % відобсягу вартості товару, що експортується.

.           Фактор-фірма надає експортеру кредит оперативно (2-3 дні).

.           Процент фактор-фірми за кредит становить 3-5 % від вартості товару.

.           Фактор-фірма ставить умову, що імпортер (В/і) проводить 100%розрахунки з фактор-фірмою.

.           Термін надання кредиту — до 120 днів.

.           Фактор-фірма виплачує експортеру різницю при остаточномурозрахунку імпортера з фактор-фірмою:

по мінімуму ще 27% отримує експортер;

по максимуму ще 5% отримує експортер.

.           Можлива максимальна сума економічних (£ЕС) становить від8-12% вартості контракту.

Переваги МГК про факторинг:

Експортер отримує 95-97 % від вартості МГК ^ 3-5% втрачає,але виграє час.

Імпортер проплачує 100% вартості товару + £ЕС.

Фактор-фірма:

— отримує 3-5 % + £ЕС;

— Ф/Ф мають значну кількість клієнтів (Експортерів).

Тому Ф/Ф виграє за рахунок великої маси експортерів.

Факторингові операції — це метод боротьби з неплатежами в

міжнародному бізнесі.

20. Контракт про франчайзинг передбачає в якості предмета ком-плекс господарських і фінансових операцій, послуг, які надає іноземнакомпанія партнерові у країні-реципієнті.

Схема МГК про франчайзинг:

Т/М «А»

О

МГК (про фран-г)

Комплекс послуг

Умови МГК про франчайзинг:

.           А (ТНК) надає В (партнер в країні-реципієнті) сировину.

.           А надає В матеріали.

.           А надає В технології.

.           А надає В машини та устаткування.

.           А споруджує для В в країні-реципієнті господарський об'єкт.

.           А надає В фінансові кошти.

.           А проводить в В будівельно-монтажні роботи.

.           А надає В допомогу в підготовці і перепідготовці кадрів.

.           В зобов'язане на своїй продукції використовувати торгову мар-ку фірми А.

21. Контракт про створення змішаного підприємства, спільногопідприємства. Змішане підприємство передбачає спільне використаннядержавної і приватної власності.

Спільне підприємство передбачає спільне використання приватноївласності партнерів.