І. Формування інтернаціональноївартості товару

Міжнародна економіка (ME) — це ринкова економіка, де не мо-жуть бути застосовані в абсолютному вигляді адміністративні методи.ME регулюється законами розвитку товарно-грошових відносин.

Основним законом, що регулює розвиток зовнішньоекономічнихзв'язків є закон вартості. Закон вартості передбачає, що виробництво йобмін товарів здійснюється на основі суспільно необхідних витрат праці.

Зміст закону вартості в межах ME полягає в тому, що виробниц-тво та міжнародний обмін товарами здійснюється на основі інтернаці-ональних суспільно необхідних витрат праці.

Інтернаціональні суспільно необхідні витрати праці на виробниц-тво товару — це середні витрати праці, пов'язані з його виробницт-вом у більшості країн світового співтовариства.

Інтернаціональна вартість товару (ІВТ) визначається інтернаці-ональними суспільно необхідними витратами праці.

Механізм формування інтернаціональної вартості товару:

Варіант І (притаманний відкритій економіці):

Країна

Товар

Витрати праці

Частка продукції,що йде на експорт

 

1

А

5 у.о.

80%

! 13,3 у.о. = (5+15+2)/3

2

А

15 у.о.

15%

 

3

А

20 у.о.

5%

 

! означає, що дана країна визначає інтеграційну вартість товару.

Яка з цих країн у вигіднішому становищі і буде визначати інтерна-ціональну вартість товару А?

Витрати менші, частка експорту 80% — це 1 країна.Інтернаціональна вартість товару = 13,3 у.о. ^ виграє 1 країна.

Варіант II (полягає у визначенні ІВТ у с/г та видобувних галузях):

Країна

Товар

Витрати праці

Частка продукції,що йде на експорт

 

1

В

5 у.о.

80%

 

2

в

15 у.о.

15%

!

3

в

20 у.о.

5%

!

Якщо попит = 100%, тоді ІВТ будуть визначати витрати на його виро-бництво в найгірших умовах, тобто у 3-ій країні, але якщо це не буде задо-вольняти попит, тоді перемішуємося до 2-ої країни, де умови трохи кращі.

Варіант III (визначення ІВТ по експортній квоті):

Країна

Товар

Витрати праці

Частка продукції,що йде на експорт

 

1

с

5 у.о.

80%

 

2

с

15 у.о.

15%

!

3

с

20 у.о.

5%

 

Експортна квота — це частка кожної країни в загальному світо-вому експорті даного товару. Тоді ІВТ буде визначати та країна, част-ка якої в його загальному експорті найбільша. Грошовий вираз ІВТ —це світова ціна товару.