II. Механізм ціноутворення на світовому ринку

магниевый скраб beletage

Світова ціна товару (СЦТ) — це грошовий вираз ІВТ.

Розглянемо два основні методи розрахунку СЦТ.

І. Метод витрат (затратний метод) передбачає розрахунок цінитовару, що підлягає експорту, по такій формулі:

Сц.т. = Co - (А + В*Мі/М„ + D*Pi/P„)

По цій ціні визначається доцільність експорту товару

Сц.т. — (світова ціна на товар, що експортується) або ціна товарувиробника, по якій він може продати товар на світовому ринку;

С0 — собівартість товару;

А — коефіцієнт гальмування = 0.1-0,2;

В — витрати на сировину та матеріали;

М — індекс світових цін на сировину та матеріали на момент поча-тку реалізації товару на світовому ринку;

М0 — індекс світових цін на сировину та матеріали на момент по-чатку виробництва товару;

D — витрати на робочу силу;

Рі — індекс світових цін на робочу силу на момент початку реалі-зації товару на світовому ринку;

Р0 — індекс світових цін на робочу силу на момент початку вироб-ництва товару.