V. Валюта і валютні цінності

магниевый скраб beletage

Валюта — це грошові знаки іноземних держав та міжнародні роз-рахункові засоби

ВКВ (вільноконвертована валюта) — це валюта, яка без пе-решкод може бути конвертована на будь-яку іноземну або міжнароднувалюту.

Частково конвертована валюта (4KB) — застосовується лишедля окремих операцій та обмін якої частково обмежений для окремихїї власників.

Замкнена валюта — неконвертована іноземна валюта (це, в ос-новному, валюта країн з тоталітарною економікою).

Резервна валюта — це найбільш стабільна ВКВ, в якій здійс-нюються міжнародні розрахунки та міжнародні кредити.

В сучасних умовах до резервних валют відносять: американськийдолар, японську ієну, англійський фунт стерлінгів, швейцарськийфранк/французький франк, євро.

Ці валюти складають майже 80 % світових валютних резервів. Усвітових валютних резервах на кожну валюту припадає:

Долар США — 57%.

Євро — 25 %.

Японська ієна — 5 %.

Англійський фунт стерлінгів — 4%.

Швейцарський франк — 2 %.

Решта — інші ВКВ.

5. Міжнародна валюта — міжнародні розрахункові засоби, коле-ктивні грошові знаки окремих регіональних угрупувань. До міжнаро-дної валюти відносять:

СДР (спеціальні права запозичення), що використовуються уМВФ і існують як безготівкова розрахункова грошова одиниця.

EURO, використовується в Європейському валютному Союзі ЄВС).

Валютний курс — це ціна грошової одиниці однієї країни вира-жена в грошових одиницях іншої країни. Визначається шляхом коти-рування.

Види котирувань:

Пряме котирування означає, що національна валюта знаходитьсвоє вираження у грошовій одиниці іншої країни. Приклад, 1$ = 8,0грн.

Непряме котирування означає відображення національної гро-шової одиниці у валюті іншої країни. Приклад, 1 грн. = 0,125$.

Більшість країн світу використовують при визначенні валютногокурсу пряме котирування. Окремі країни світу використовують непря-ме котирування (США, Великобританія). До валютних цінностей від-носяться:

іноземна валюта (в т.ч. насамперед ВКВ та міжнародна валюта);

платіжні документи в іноземній валюті (чеки, перекази, акре-дитиви, векселя);

цінні папери в іноземній валюті (акції, облігації, сертифікати);

дорогоцінні метали в сирому та переробленому вигляді за ви-нятком ювелірних та побутових виробів та лому з них. До них відно-сять: золото, платина, срібло, метали платинової групи (іридій, родій,рутеній, осмій, паладій);

коштовне каміння у сирому та переробленому вигляді за ви-нятком ювелірних та побутових виробів та лому з них. До нього відно-сять: алмази, смарагди, рубіни, сапфіри, перлини, олександрити.

Валютний курс — це ціна грошової одиниці однієї країни вира-жена в грошових одиницях іншої країни. Визначається шляхом коти-рування.