VI. Міжнародні розрахунки

магниевый скраб beletage

Міжнародні розрахунки — це система організації та регулюванняплатежів по грошовим вимогам і зобов'язанням, які виникають приздійсненні суб'єктами ЗЕД зовнішньоекономічних операцій.

Суб 'єкти міжнародних розрахунків:

А — експортери;

В — імпортери;

Б — банки;

Т— товар;

MP — міжнародні розрахунки.

Правова основа проведення міжнародних розрахунків:

Міжнародне економічне право. Зокрема: Уніфіковані правила поінкасо (Міжнародна Торговельна Палата, 1993), Уніфіковані правилата звичаї для документарних акредитивів (МТП» 93).

Міждержавні угоди про міжнародні розрахунки.

Правові документи національного законодавства, що регулюєміжнародні розрахунки.

Основні форми міжнародних розрахунків:

Готівкові міжнародні розрахунки передбачають повну попере-дню оплату товару або повну оплату товару в момент переходу товаручи ТСД у власність покупця.

Міжнародні розрахунки в кредит. Оплата поставок товару по ча-стинам протягом певного проміжку часу.

Умови здійснення міжнародних розрахунків:

Міжнародні розрахунки, як правило, здійснюються у ВКВ за до-помогою готівкових розрахунків та розрахунків в кредит.

Міжнародні розрахунки за допомогою клірингу.

Кліринг — це система зарахування взаємних грошових вимог та їхщорічного балансування.

Технічні заходи проведення розрахунків:

СВІФТ — міжнародна міжбанківська телекомунікаційна система.Створена у 1973 році. Охопив 1600 банків з 60 країн світу. На той часоперативність СВІФТ (кількість операцій) була 600 тис. операцій надень. Згодом СВІФТ перетворилася на СВІФТ 2 (1985), яка включала6600 банків з 130 країн світу. Оперативність СВІФТ 2 = 1 млн. опера-цій на день. Зараз на черзі створення СВІФТ 3.

Основні операції, які проводить СВІФТ:

перекази грошових коштів;

інформація про стан рахунків в банках;

підтвердження валютних угод;

розрахунки за допомогою інкасо;

розрахунки за допомогою акредитиву;

торгівля цінними паперами;

погодження та регулювання спірних фінансових питань.

Конкретні форми міжнародних розрахунків:

Міжнародні розрахунки по інкасо.

Міжнародні розрахунки по акредитиву.

Банківські перекази.

Розрахунки чеками.

Відкритий рахунок.

Авансовані платежі.

I, II, V, VI форми MP використовуються при оплаті товару, що під-лягає експорту/імпорту, а інші форми пов'язані з додатковими або не-комерційними операціями.

На I, II форми MP припадає 80 % міжнародних розрахунків, якіздійснюються в межах міжнародних економічних операцій. Розгляне-мо зміст та основні види цих MP.