І. Міжнародні розрахунки по інкасо.

магниевый скраб beletage

Міжнародні розрахунки по інкасо (МРІ) здійснюються на основі«Уніфікованих правил по інкасо», що прийняті у (1978 році Міжнаро-дною Торговою палатою (ред. 1993).

Міжнародні розрахунки по інкасо — це банківська операція, приякій експортер отримує від імпортера плату за товар, послуги на під-ставі надання останньому товаро-супроводжуючих документів (ТСД).

Схема міжнародних розрахунків по інкасо:

Бе/Б: — банк експортера/банк імпортера;

ТСД — товаросупроводжуючі документи;

Г/Р — грошові розрахунки;

ДПП — доручення про переведення грошей;

І — інформація про відправку товару;

Т — товар, що підлягає експорту.

Основні форми МРІ:

Документарне інкасо означає, що фінансові операції проводяться наоснові комерційних та фінансових документів або лише на основі комер-ційних документів. Фінансові документи: доручення про переказ грошей;платіжні документи. Комерційні документи: рахунок-фактура; транспортнідокументи; сертифікати якості, походження-товару.

Чисте інкасо — МРІ, які здійснюються виключно на основі фі-нансових документів.

Розрахунки по інкасо з попереднім акцептом означають, що ім-портер попередньо знайомиться з ТСД і дає згоду на їх оплату.

Інкасо без документів передбачає проведення розрахунків приумові термінових поставок вантажу. Наприклад, повітряним транспор-том. При цьому документи передаються телексом, факсом, електро-нною поштою. Але після завершення угоди оригінали документівобов'язково надаються відповідним банкам і сторонам МГК.

Телеграфне інкасо передбачає оплату проти телеграфного повід-омлення експортера про прийняття документів і по інкасо. Після заве-ршення операцій по телеграфному інкасо оригінали документів пере-даються банкам і відповідним сторонам.