II. Міжнародні розрахунки по акредитиву (МРА)

магниевый скраб beletage

МРА здійснюються на основі «Уніфікованих правил та звичаїв длядокументарних акредитивів», прийнятих у 1984 році МіжнародноюТорговою палатою (ред. 1993).

Документарний акредитив означає, що імпортер передає дорученняоплатити товар банку, який відкриває акредитив.

Схема міжнародних розрахунків по акредитиву:

А — акредитив;

е — експортер;

і — імпортер;

Бе — банк експортера;

Б: — банк імпортера;

ТСД — товаросупроводжуючі документи;

І — інформація про експорт товару;

Д/А — грошове доручення на відкриття акредитиву.

Основні форми розрахунків по акредитиву:

Відкличний акредитив передбачає, що він може бути відклика-ний імпортером без погодження з експортером.

Безвідкличний акредитив означає, що акредитив не може бутивідкликаний імпортером без погодження з експортером.

Покритий акредитив означає, що експортер в будь-який час наоснові відповідних документів може отримати платежі за поставленийтовар у ВКВ.

Непокритий акредитив означає, що банк, який відкрив акреди-тив, не має зобов'язання щодо негайного платежу експортеру за йогопоставку товару.

Підтверджений акредитив означає зобов'язання банка імпорте-ра перед банком експортера про гарантію відкриття акредитиву та йо-го грошове наповнення.

Непідтверджений акредитив означає відсутність відповідаль-ності банка імпортера перед банком експортера.

Револьверний (ділимий) акредитив означає, що він поновлюєтьсяза умов виплати грошових коштів поступово в межах встановленогоголіміту та терміну дії акредитива.

Неділимий акредитив означає оплату імпортером заздалегідьвсього обсягу товару, який поставляється по частинам протягом вста-новленого терміну.

Трансферабельний акредитив означає передання експортера 3-ійособі (ремітенту).

Резервний      акредитив означає зобов'язання банку що відкривакредитив, оплатити товар в межах вказаної суми проти письмової за-яви експортера, де констатується невиконання імпортером йогообов'язків.