Зміст

Вступ  4

Розділ І. Предмет, методологія і структура курсу зед          5

Розділ II. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД України .... 13

Розділ III. Маркетинг у ЗЕД  25

Розділ IV. Пошук та оцінка іноземних партнерів    36

Розділ V. Міжнародні господарські контракти       43

Розділ VI. Міжнародні розрахунки і міжнародні кредити  60

Розділ VII. Зовнішня торгівля суб'єктів в ЗЕД         76

Розділ VIII. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері

науково-технічних відносин            91

Розділ IX. іноземне інвестування в системі зед      97

Розділ X. Транспортне забезпечення ЗЕД  105

Розділ XI. Митне регулювання ЗЕД            111

Розділ XII. Валютне регулювання ЗЕД       116

Розділ XIII. Оподаткування ЗЕД      130

Розділ XIV. Ризики В ЗЕД    133

Розділ XV. Страхування ЗЕД           140

Розділ XVI. Ефективність ЗЕД          144

Висновок        151

Список використаних скорочень    153

Контрольні питання з курсу «ЗЕД» 155

Література      157

Додатки          163