III. Банківські перекази

Банківські перекази -це доручення одного банку другому випла-тити отримувачу переказу певну суму грошових коштів.

Банківські перекази використовуються:

• при погашенні боргу за кредит;

при видачі авансів;

при врегулюванні рекламацій (претензій імпортера до експорте-ра, пов'язаних із неякісною, некомплектною поставкою товару тощо);

при розрахунках по неторговельним операціям: виплата дивіден-дів; виплата внесків; вирішення сімейних фінансових питань (алімен-ти, спадщина).

Розрахунки чеками

Чек — це цінний папір, платіжний документ, який дає право наотримання в банку вказаної в ньому суми грошових коштів.

Види чеків:

чек банку;

чек клієнта;

дорожній чек — це платіжний документ (грошове зобов'язання), якемістить наказ виплатити зазначену в ньому суму валюти її власнику.

Міжнародні розрахунки чеками застосовуються в тих самих випад-ках, що і банківські перекази.

Відкритий рахунок.

Відкритий рахунок означає, що експортер здійснює поставки товарута передає ТСД імпортеру, який проводить їх оплату в межах обумовле-ного терміну. При цьому експортер фактично кредитує імпортера.

Авансовані платежі.

Авансовані платежі передбачають, що імпортер проводить розра-хунки за поставки товарів в майбутньому. Виділяють 2 види авансова-них платежів:

Часткові авансовані платежі — це платежі, які становлять 10-15 % від вартості товару.

Повні авансовані платежі — це 100% попередня оплата майбут-ніх поставок товару.

Міжнародні розрахунки розподіляються таким чином з точки зорувигідності експортера/імпортера:

Експортер

+

Авансові платежі

Акредитив3.Інкасо

Імпортер

А -

+

4. Відкритий рахунок

+ — найбільш вигідні MP;    найменш вигідні MP.