II. Основні форми та методи здійсненнязовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД

Форми зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД розглядається по трьомкритеріям:

І. По критерію специфіки об'єкта виділяють такі форми зовніш-ньої торгівлі суб'єктів ЗЕД:

а)         торгів ля товарами, що, зокрема, включає:

сировинні товари;

паливно-мастильні матеріали;

продовольчі товари;

напівфабрикати;

готові вироби;

тощо;

б)         торгівля послугами, в том числі:

торгівля ліцензіями;

патентами;

ноу-хау;

інжиніринговими послугами;

страховими послугами;

маркетинговими послугами;

обліковими послугами;

аудиторськими послугами;

юридичними послугами;

туристичними послугами;

транспортними послугами;

консалтинговими послугами;

консигнаційними послугами;

експедиторськими послугами;

тощо.

II. По критерію специфіки взаємодії суб 'єктів ЗЕД виділяють такіформи їх зовнішньої торгівлі:

Традиційна зовнішня торгівля — це експортно-імпортні операціїсуб'єктів ЗЕД, які здійснюються на умовах оплати товарів та наданихпослуг у грошовій формі (товар — гроші, гроші — товар), тобто това-ри продають/купують за гроші,

Торгівля кооперованою продукцією, тобто це торгівля продукці-єю, яка випускається на основі міжнародних договорів про коопераціювиробництва.

Цей вид зовнішньої торгівлі означає, що суб'єкти ЗЕД до здійснен-ня акту купівлі-продажу товару мають виробничі відносини (зовніш-ньоекономічні контракти про кооперацію виробництва даної продук-ції) і продовжують їх після здійснення зовнішньоторговельної угоди.При цій формі торгівлі реалізується тільки кооперативна продукція,тобто та продукція обмін якої є предметом відповідних зовнішньоеко-номічних контрактів суб'єктів ЗЕД.

Зустрічна торгівля суб'єктів ЗЕД — це товарообмінні угоди.Основні різновиди зустрічної торгівлі суб'єктів ЗЕД:

3.1. Товарообмінні компенсаційні угоди на безвалютній основі, во-ни включають:

Угоди з одноразовою поставкою товарів, які діляться на:

а)         бартерні угоди;

б)         пряма компенсація.

Розглянемо ці підвиди зустрічної торгівлі більш детально:

а)         бартерні угоди передбачають облік погодженої кількості одноготовару на інший. Бартерні операції передбачають:

одноразову поставку товарів у визначний пункт призначення;

розрив між поставками товарів не повинен перевищувати один рік;

б)         пряма компенсація — це взаємна поставка товарів на однаковусуму без розрахунків у валюті. Пряма компенсація, на відміну від бар-терних угод передбачає обмін декількох видів товарів.

Угоди з довготривалими термінами виконання. Вони вклю-чають: