І. Науково-технічний потенціал

магниевый скраб beletage

Науково-технічний потенціал (НТП) характеризується:

рівнем розвитку його структурних елементів;

зв'язків між ними;

форм і методів використання.НТП:

кадри;

інформація;

матеріально-технічна частина;

організація.Показники НТП:

витрати на науково-технічний прогрес;

ефективність нововведень;

кадровий потенціал;

впровадження нової техніки;

економія живої праці;

чисельність зайнятих в науці;

питома вага робітників та службовців;

чисельність наукових робітників;

витрати на науку.

Економічні закони та науково-технічні відносини:

Закон підвищення потреб.

Закон відповідності продуктивних сил виробничим відносинам.

Закон вартості.

Закон попиту і пропозиції.

Закон зростання продуктивності праці.