ll. Механізм здійснення науково-технічних зв'язків

Механізм МНТЗ — це сукупність принципів, форм, методів, за до-помогою яких здійснюється міжнародне науково-технічне співробіт-ництво суб'єктів ЗЕД

Міжнародні науково-технічні зв 'язки (МНТЗ) — це відносини міжсуб'єктами світового господарства з приводу використання досягненьсучасної науки та техніки. Основною концентрованою формою міжна-родних науково-технічних відносин (МНТВ) виступає науково-технічний та технологічний обмін між країнами-партнерами.Цілі МНТВ полягають в:

прискоренні технологічного переозброєння господарських об'єктівекономіки;

підвищенні конкурентоспроможності продукції;

збільшенні експорту та зменшення імпорту;

розвиток МНТЗ на основі спеціалізації та кооперації виробництва;

отримання прибутку.ВидиМНТО:

чистий вигляд (знання, досвід, інформація);

уречевлений вигляд (матеріали, машини, обладнання).Сфера МНТЗ включає науку, техніку, виробництво, управління.