III. Єдиний митний тариф України

магниевый скраб beletage

Декрет «Про Єдиний митний тариф України» прийнято в 1993 ро-ці. Це таблиця, яка містить коди та назви товарів, що підлягають екс-порту/імпорту, види ставок, мита, які застосовуються до кожної това-рної позиції.

Схема Єдиного митного тарифу

Код товару

Назва товару

Ставка мита

 

 

 

Преференційна

Пільгова

Повна

 

 

 

0—5%

5—10%

10% і >

Код — базується на міжнародній гармонізованій системі кодуван-ня товару, включає 21 розділ, 97 груп, 124 товарні позиції, 5019 товар-них підпозицій.

Додаток №1 до «Єдиного митного тарифу»: фіксує кількість країн,що розвиваються, яким згідно рішення ООН всі країни світового спів-товариства повинні надавати допомогу зокрема шляхом встановленнярежиму найбільшого сприяння (в Україні для них встановлено 5%преференційну ставку).

Додаток №2 до «Єдиного митного тарифу»: фіксує країни, з якимиУкраїна має договір «Про надання пільгового режиму на взаємній ос-нові» при здійсненні експортних/імпортних операцій.

Особливість ставок (преференційних, пільгових) полягає в тому,що вони застосовуються до конкретних, чітко визначених груп това-рів, товарних позицій та підпозицій, а не охоплюють всю сукупністьзовнішньоторговельних операцій країн-партнерів.

Розділ XII

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Сутність валютного регулювання та особливості йогопрояву на національному та міжнародному рівнях.

Інструменти валютного регулювання.

Характеристика розвитку валютного регулювання вУкраїні.

Основні положення валютного регулювання та конт-ролю, що діють в Україні.