І. Показники ефективності ЗЕД

магниевый скраб beletage

Ефективність — це максимум продукції при мінімумі витрат.

У ЗЕД ефективність проявляється у максимізації прибутку при мі-німальних витратах, пов'язаних із здійсненням зовнішньоекономічнихоперацій.

Загальні показники ефективності ЗЕД:

Зростання національного доходу країни.

Зростання продуктивності праці.

Зниження собівартості продукції.

Економія на сировині, матеріалах, енергії тощо.

Часткові показники ефективності ЗЕД:

Збільшення питомої ваги у експортному виробництві тих йоговидів, що функціонують на умовах угод про міждержавну спеціаліза-цію і кооперування виробництва.

Зростання рівня автоматизації, механізації виробничих процесів,пов'язаних із ЗЕД.

Зростання питомої ваги іноземного інвестування в загальномуобсязі інвестицій.

Зростання кількості прогресивних форм міжнародної економіч-ної інтеграції, що діють на макрорівні (наприклад, чисельність СП).

На практиці економічна ефективність ЗЕД розраховується по конк-ретному виду зовнішньоекономічних операцій.

Найбільш загальним в цьому відношенні є визначення ефектив-ності від зовнішньоторговельних операцій та найбільш поширенихформ ЗЕД.

Ефективність основних форм ЗЕД можна розрахувати, зокрема,використовуючи наступні формули.

  • Ефективність експорту = = Прибуток,отриманийвід експорту х Ш0%

Загальні витрати, пов' язані з експортом

  • ЕфеКТИВНІСТЬ Імпорту = Прибуток, отриманий від імпорту х 100%

Загальні витрати, пов' язані з імпортом

Ефективність імпорту =

Національні витрати, „          , . .

пов' язані з імпортом - "еальні витрати, пов язані з імпортом

=          х 100%

Реальні витрати, пов'язані з імпортом

Ефективність зовнішньоторговельного обороту.

Езто = Ее + Ej,

де Езто — ефективність зовнішньоторговельного обороту,Ее — ефективність експорту, Еі — ефективність імпорту.

Ефективність зовнішньоторговельного обороту.

£ = Прибуток, отриманий від ЗТО х 100%Загальні витрати, пов' язані з ЗТО

Ефективність міждержавної спеціалізації виробництва (ЕМСВ).

Емсв = Co - Сі,

де Co — собівартість продукції до укладання угоди про МСВ, Сі —собівартість продукції після укладання угоди про МСВ.

Ефективність СП (Есп).

Есп = ( Прибутоксп _Витрати сп

_          Прибуток національного виробництва (підприємств)      ) х 100%

Витрати, пов'язані з національним виробництвом (підприємства)

Економічна ефективність підприємства з 100% іноземним капі-талом (Епік).

F = ( Прибуток від іноземного капіталу _

-^пік V           

ВитратиПІК

Прибуток національного виробництва (підприємств)) х 100%Витрати, пов' язані з національним виробництвом(діяльністю нац. виробництва)