Стаття 18. Невизнання дій інших банків

Банки, що користуються послугами іншого банку або інших банків длявиконання інструкцій наказодавця акредитива, роблять це за рахунок і на ри-зик останнього.

Банки не несуть ніякої відповідальності, якщо передані інструкції небудуть виконані, навіть у тому випадку, коли вони самі взяли на себе ініціати-ву у виборі іншого банку(ів).

І) Сторона, що користується послугами іншої сторони для виконанняяких-небудь послуг, несе усі видатки, включаючи банківську комісію, виплатиі витрати, понесені стороною, яку інструктують, у зв'язку з виконанням такихінструкцій.

II) Там, де в акредитиві зазначено, що такі витрати оплачуються третьоюстороною, але не тою, яка видає інструкції, і коли такі витрати стороною, щоодержує інструкції, не відшкодовуються, тоді сторона, що інструктує, несе по-вну відповідальність за оплату таких.

Наказодавець акредитива пов'язаний усіма зобов'язаннями і відповіда-льністю, що випливають з іноземних законів і звичаїв, і зобов'язаний надатибанкам відшкодування, якщо такі зобов'язання і відповідальність будуть наних покладені.