Стаття 22. Дата випуску документів на відміну від дати акредитива

Якщо тільки в акредитиві не обговорено інше, банки будуть приймати до-кумент із датою видачі, що передує даті виставляння акредитива, якщо цейдокумент буде представлений протягом термінів, встановлених в акредитиві йу даних правилах.