Стаття 25. Коносамент чартер-партії

магниевый скраб beletage

А. Якщо акредитив передбачає або дозволяє чартерний коносамент, банкибудуть, якщо інше не обговорено в акредитиві, приймати документ, як би вінне називався, який:

містить будь-яку зазначення, що це він є суб'єктом чартер-партії;

і

судячи з зовнішніх ознак підписаний або засвідчений:

капітаном або агентом від імені або з доручення капітана;

власником або агентом від імені або з доручення власника.

Будь-який підпис або посвідчення капітана або власника повинні бути іде-нтифіковані як підписи капітана або власника в залежності від обставин.

Агент, що підписує або засвідчує документ за капітана або власника, повинентакож указати назву і компетенцію сторони, тобто капітана або власника, відчийого імені діє даний агент;

містить або не містить назву перевізника;

і

указує, що товари завантажені на борт або відвантажені на названому суд-ні. Завантаження на борт або відвантаження на названому судні може бути засвід-чено типографським текстом на коносаменті, що вказує на завантаження на борт івідправлення на названому судні, і в цьому випадку дата видачі/виписки коноса-мента буде вважатися датою завантаження на борт або відвантаження. В іншихвипадках завантаження на борт названого судна повинне бути засвідчено записомна коносаменті з зазначенням дати завантаження товару на борт, і в цьому випадкудата запису на коносаменті буде вважатися датою відвантаження;

і

указує порт завантаження та порт розвантаження, згадані в акредитиві;

і

складається з єдиного екземпляра коносамента або з повного комплек-ту оригіналів, якщо видано більш ніж один оригінал;

і

не вказує, що судно приводиться до руху тільки вітрилами;

і

у всіх інших відносинах відповідає вимогам акредитива.

В. Навіть якщо по акредитиву необхідно представити контракт із чартер-партіями в зв'язку з чартерним коносаментом, банки не будуть вивчати такийконтракт на чартер, а просто передадуть його без будь-якої для себе відповіда-льності.