III. Принципи ЗЕД України : Зовнішньоекономічна діяльність : B-ko.com : Книги для студентів

III. Принципи ЗЕД України

В 1974 році на IV сесії Генеральної асамблеї ООН була прийнятаДекларація «Новий економічний порядок», в якій зафіксовано 15принципів, що регламентують відносини між країнами світу. До нихвіднесено:

Принцип суверенітету — це право країни на самостійне здійс-нення своєї внутрішньої і зовнішньої політики.

Принцип взаємодопомоги.

Принцип взаємовигоди.

Принцип мирного співіснування.

Принцип застосування економічних санкцій проти агресора.

Принцип вільного доступу до моря і від нього країнам, що йогоне мають.

Принцип територіальної цілісності.

Принцип поваги прав людини.

Принцип невтручання у внутрішні справи держави.

Принцип права на самовизначення народів та націй.

Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань.

Принцип незастосування сили чи погрози силою.

Принцип співробітництва держав.

Принцип непорушності кордонів.

Принцип надання допомоги країнам, що розвиваються.Основні принципи ЗЕД України:

Принцип суверенітету:

виключне право народу України на здійснення своєї ЗЕД;

обов'язковість виконання суб'єктами ЗЕД усіх договорів та угод.

Принцип свободи:

добровільність участі у ЗЕД;

свобода у виборі форм здійснення ЗЕД;

підпорядкування законам України;

гарантування права власності на результати ЗЕД суб'єктам ЗЕД.

Принцип рівності:

всі суб'єкти ЗЕД рівні перед законодавством, що її регламентує;

заборонена дискримінація суб' єктів ЗЕД з боку держави;

заборонена дискримінація суб'єктів ЗЕД з боку інших суб'єктівгосподарювання.

Принцип верховенства закону:

головним законодавчим актом, який регламентує ЗЕД, є законУкраїни «Про ЗЕД» та інші закони, що регулюють ЗЕД України;

заборонені підзаконні акти місцевих органів влади, які супере-чать законодавству, що регламентує ЗЕД України;

Принцип захисту інтересів:

гарантується захист інтересів суб'єктів ЗЕД на територіїУкраїни;

гарантується захист інтересів суб'єктів ЗЕД за межами територіїУкраїни;

гарантується захист інтересів держави у ЗЕД як на територіїУкраїни, так і за її межами.

Принцип еквівалентності обміну:

означає, що суб'єкти ЗЕД не мають права застосовувати демпінгпри здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

Приклад дії принципу еквівалентності обміну при здійсненні ЗЕД:

Н/с — національний суб'єкт господарювання;

І/к — іноземний контрагент;

е/о — експортна операція;

М/К — митний контроль.

Для виконання принципу еквівалентності обміну, Міністерствоекономіки та питань Європейської інтеграції України видає щомісяцямоніторинг індикативних цін (ІЦ). ІЦ — це орієнтовні світові ціни натовари і послуги. Основна мета моніторингу ІЦ:

довести інформацію про рівень СЦ на товари і послуги до наці-ональних суб'єктів ЗЕД;

сприяти митним органам при встановленні ними рівня антидем-пінгового податку.

Державний бюджет

1 кг = 10 грн.(Світова ціна)

Митний податок = 10%

5 грн*100 кг = 500 грн.

М/П = 50 грн.

10 грн. * 100 кг = 1000 грн.

М/П = 100 грн.          

А/ДП — Сц.т. — Ец.т.

А/ДП — антидемпінговий податок;Сц.т. — світова ціна товару;Ец.т. — експортна ціна товару.