Стаття 29. Кур'єрська і поштова квитанції

магниевый скраб beletage

Якщо акредитив передбачає представлення поштової квитанції абосертифіката про відправлення поштою, банки будуть приймати таку поштовуквитанцію або сертифікат про відвантаження поштою, які:

якщо судячи з зовнішніх ознак, вони проштемпельовані або іншим чи-ном засвідчені і датовані в місці, з якого за умовами акредитива товари пови-нні бути відвантажені, і така дата буде вважатися датою відвантаження абовідправлення;

у всіх відношеннях відповідають вимогам акредитива.

Якщо акредитив передбачає представлення документа, виданого кур'є-ром або службою термінової доставки, що підтверджують приймання/одер-жання товарів для доставки, банки, якщо інше не обговорено в акредитиві, бу-дуть приймати документ, як би він не називався, який:

судячи з зовнішніх ознак має назву кур'єрської служби, проштемпельо-ваний, підписаний і засвідчений такою кур'єрською службою (якщо тільки ак-редитив спеціально не передбачає представлення документа, видаваного на-званою кур'єрською службою), банки будуть приймати документи, видаванібудь-якою кур'єрською службою;

зазначає дату приймання, або одержання, або запису в цьому зв'язку, ітака дата буде вважатися датою відвантаження або відправлення;

у всіх інших відношеннях відповідає вимогам акредитива.