Стаття 30. Транспортні документи, які видаються організатором пе-ревезення — експедитором

Якщо по акредитиву не дозволено інше, банки будуть приймати транспор-тні документи, видані тільки експедитором, якщо такі за своїми зовнішнімиознаками мають: І) назву експедитора як перевізника або експедитора по змі-шаних перевезеннях і підпис або інше посвідчення експедитора як перевізникаабо експедитора по змішаних перевезеннях;

або

П) назву перевізника або оператора по змішаних перевезеннях і підпис абобудь-яке інше посвідчення експедитора у якості названого агента, що діє відімені перевізника або оператора по змішаних перевезеннях.