Стаття 33. Оплата фрахту (транспортні документи)

Якщо в акредитиві не обговорено інше або якщо вони не суперечатьіншим представленим документам, банки будуть приймати транспортні доку-менти, що свідчать про те, що фрахт або транспортні витрати, надалі іменовані«фрахт», ще мають бути оплачені.

Якщо акредитив передбачає, що транспортний документ повинен зазна-чати, що фрахт оплачений або попереднє оплачений, банки будуть прийматитранспортний документ, на якому словами ясно позначено штемпелем або ін-шим способом, що оплата або попередня оплата фрахту здійснена, або на яко-му оплата фрахту зазначена іншим способом. Якщо по акредитиву потрібнаоплата або передоплата кур'єрських витрат, банки також будуть прийматитранспортні документи, видані кур'єром або службою термінової доставки, щосвідчать про те, що кур'єрські витрати будуть оплачуватися будь-якою іншоюстороною, але не вантажоодержувачем.

Слова «попередньо оплачується фрахт», або «попередньо повинен бутиоплачений фрахт», або інші слова аналогічного значення, якщо вони маютьсяна транспортних документах, не повинні вважатися доказом оплати фрахту.

Банки будуть приймати транспортні документи, що мають позначку,поставлену штемпелем або іншим способом, про додаткові до фрахту витрати,такі, як видатки або витрати, що виникли у зв'язку з завантаженням, розван-таженням і іншими операціями подібного роду, якщо тільки умовами акреди-тива така обмовка спеціально не заборонена.