Стаття 34. Страхові документи

Страхові документи повинні бути видані і/або підписані страховимикомпаніями, морськими страховиками або їх агентами.

Якщо страховий документ зазначає, що він був виданий у кількостібільш одного оригіналу, тоді повинні бути представлені всі оригінали, якщотільки інше не обговорено акредитивом.

Коверноти (довідка, видавана брокером страхувальникові в підтвер-дження укладеного їм договору страхування, із зазначенням страховиків, щоприйняли ризик), виставлені брокерами (посередник при укладанні угод), небудуть прийматися, якщо тільки в акредитиві немає спец іального дозволу.

D). Якщо інше не визначено в акредитиві, банки будуть приймати страхо-вий сертифікат або декларацію страхування, попередньо підписані страховимикомпаніями або їх агентами. Якщо акредитив спеціально передбачає страхо-вий сертифікат або декларацію страхування, банки будуть приймати замістьних страховий поліс.

Якщо інше не визначено в акредитиві або якщо зі страхових докумен-тів не випливає, що страхування набирає сили не пізніше дати завантаженняна борт або відправлення або дати прийняття до перевезення товарів, банкибудуть відмовляти в прийманні представлених страхових документів, що да-товані пізніше дати завантаження на борт або відправлення або дати прийнят-тя товарів до перевезення, як це зазначено в транспортних документах.

І) Якщо інше не визначено в акредитиві, страховий документ повиненбути виражений у тій же валюті, що й акредитив.

II) Якщо інше не визначено в акредитиві, мінімальною сумою, на яку по-винне бути здійснено страхування відповідно до страхового документа, є цінатовару СІФ (ціна, страхування і фрахт (« зазначений порт призначення «)) абоСІП (фрахт/вартість перевезення і страхування, оплачені до «зазначеного пун-кту призначення»)), у залежності від обставин, плюс 10% тільки тоді, коли ці-на СІФ або СІП може бути визначена з документів (якщо банки не можуть виз-пачити СІФ або СІП (у залежності від випадку) за зовнішнім виглядом.) Упротивному випадку вони будуть приймати як мінімальну суму 110% від су-ми, що затребувана по акредитиву для платежу, акцепту або негоціації, або110% суми комерційного рахунка, залежно від того, яка з них більша.