Стаття 37. Комерційні рахунки

магниевый скраб beletage

Якщо інше не визначено в акредитиві, комерційні рахунки:

повинні судячи з зовнішніх ознак бути виписані бенефіціаром по акре-дитиву (за винятком положень ст. 48);

і

повинні бути виписані на ім'я наказодавця аккредитива (за виняткомположень ст. 48);

не        повинні бути обов'язково підписані.

Якщо інше не визначено в акредитиві, банки можуть відмовляти в при-йнятті комерційних рахунків, виписаних на суми, що перевищують суму, пе-редбачену в акредитиві. Проте якщо банк, уповноважений здійснити платіж,прийняти зобов'язання здійснити платіж з розстрочкою, здійснити акцепттратт або негоціацію поакредитиву, приймає такі рахунки, то його рішеннябуде обов'язковим для всіх сторін за умови, що цей банк не здійснив платіж,не прийняв зобов'язання здійснити платіж з розстрочкою, не здійснив акцепттратт або негоціацію на суму, що перевищує суму, передбачену в акредитиві.

Опис товарів у комерційних рахунках повинен відповідати описові їх вакредитиві. У всіх інших документах опис товарів може бути даним в загаль-них виразах, що не суперечать описові товарів в акредитиві.