IV. Види ЗЕД

магниевый скраб beletage

Експорт/імпорт товарів, капіталів, робочої сили.

Експорт/імпорт послуг:

Експорт послуг — це отримання винагороди за надання послугіноземним суб'єктам (нерезидентам).

Імпорт послуг — це оплата послуг іноземними суб'єктами.Основні види послуг, що дозволяється здійснювати вітчизнянимсуб'єктам ЗЕД:

виробничі послуги;

транспортні послуги (перевезення вантажів);

експедиторські послуги (супроводження вантажів);

консалтингові послуги (надання консультацій);

маркетингові послуги;

агентські послуги;

консигнаційні послуги;

брокерські послуги;

дилерські послуги;

дистриб'юторські послуги;

управлінські послуги;

аудиторські послуги;

облікові послуги;

юридичні послуги;

страхові послуги;

туристичні послуги.

Кооперація (види):

виробнича кооперація;

наукова кооперація;

технічна кооперація;

науково-виробнича кооперація;

навчальна кооперація.

Фінансові операції:

міжнародні розрахунки;

міжнародні платежі;

міжнародні кредити;

міжнародні валютні страхові операції (міжнародні валютні опе-рації страхових контор);

відкриття за кордоном відділень, філіалів фінансових установ.

Науково-технічні зв'язки (напрямки їх здійснення):

продаж/обмін ліцензій, патентів;

надання ноу-хау;

інжиніринг;

підготовка, перепідготовка кадрів.

Інжиніринг — це послуги, які надаються при виконанні проектно-конструкторських, будівельно-монтажних робіт.

Спільне підприємництво:

Концесії — це надання в оренду господарських об'єктів.

Міжнародні акціонерні товариства, міжнародні господарськіоб'єднання тощо.

СП — основна форма спільного підприємництва.

ЗЕД в межах вільних спеціальних економічних зон; територійпріоритетного розвитку.

Зустрічна торгівля:

Торгівля на компенсаційній основі передбачає, що вклад інозем-ного інвестора в розвиток національного експортного виробництвавідшкодовується по частинах у вигляді готової продукції.

Зустрічна торгівля на основі давальницької сировини. Регламен-тується законом України «Про давальницьку сировину».

Цей вид зустрічної торгівлі означає, що обсяг давальницької сиро-вини (в експортному виробництві суб'єкта ЗЕД) не повинна переви-щувати 20% від вартості готової продукції.

Вартість продукції виготовленої на основі давальницької сировиниза 2009 р. в Україні становила 1,5 млрд. $, а вартість продукції вигото-вленої на основі давальницької сировини, яка поступала з нашої дер-жави за кордон в 2009 р. становила близько 0,5 млрд. $.

Бартерні операції — це операції, які передбачають простий това-рообмін між суб'єктами ЗЕД

Валютні операції.

Суб'єктам ЗЕД дозволяється брати участь в роботі:

міжнародних валютних бірж;

міжнародних валютних аукціонів;

Української міжбанківської валютної біржі.

Організація та участь в:

ярмарках;

виставках;

тендерах (торгах);

конференціях;

симпозіумах.

Робота на контрактних засадах.

Дозволяється працювати громадянам України на території Українита за її межами, і іноземним громадянам на території України.

Міжнародні орендні відносини.Основні види:

Рентінг — це оренда машин та обладнання терміном до 1 року.

Хайрінг — це оренда машин та обладнання терміном до 5 років.

Лізинг — це оренда машин та обладнання терміном на 5 і більшероків.

Забороняється: Експорт/імпорт:

зброї (Україна входить до перших десяти країн світу з експорту зброї);

дорогоцінних металів;

дорогоцінного каміння;

культурних цінностей;

історичних цінностей;

вибухових речовин;

радіоактивних матеріалів;

наркотиків;

органів для трансплантації.