Стаття 39. Допущення по сумі акредитива, кількість і одинична ціна

магниевый скраб beletage

Слова «біля», «приблизно» або аналогічні вирази, уживані у відношеннісуми акредитива, або кількості, або ціни за одиницю товару, зазначені в акре-дитиві, повинні тлумачитися як допускні різниці в межах 10% більше або 10%менше, ніж сума, або кількість, або ціна за одиницю товару, до яких вони від-носяться.

Якщо тільки в акредитиві немає вказівки, що зазначена кількість товаруне повинна бути перевищена або зменшена, допускається відхилення на 5%більше або на 5% менше, але завжди за умови, що сума вибірки по аккредити-ву вимог не буде перевищувати суму акредитива. Таке відхилення не допуска-ється, якщо в акредитиві кількість вказується у визначеному числі пакуваль-них одиниць або штуках.

Якщо тільки в акредитиві, що забороняє часткове відвантаження, не об-говорене інше або у випадках, коли застосовується підпункт В даної статті,допускається відхилення у використанні акредитива на 5% менше за умови,що якщо в акредитиві вказується кількість товару, то такий товар повинен від-вантажуватися повністю, а коли в акредитиві вказується одинична ціна, то во-на не може бути зменшена. Дана умова не застосовується, коли в акредитивівикористовуються вирази, згадані в підпункті А даної статті.