Стаття 46. Загальні вирази по датах відвантаження

магниевый скраб beletage

Якщо тільки інше не обговорено в акредитиві, вираз «відвантаження»,використовуваний для визначення першої і/або останньої дати відвантаження,буде розумітися як включаючий вираз «завантаження на борт», «відправлен-ня» і «прийняття до завантаження», «дата поштової квитанції», «дата прийн-яття» і аналогічні вирази, у випадках, коли акредитивом передбачене предста-влення документа змішаного перевезення, вираз «прийняття товарів доперевезення».

Такі вирази, як «терміново», «негайно», «якомога швидше» і подібні їмне повинні використовуватися. Якщо ці вирази використовуються, банки небудуть брати їх до уваги.

Якщо використовується вираз «дата або біля» і подібні йому, банки бу-дуть тлумачити їх як обмовку про те, що відвантаження повинне бути зробле-но протягом п'яти днів до і п'яти днів після зазначеної дати, включаючи обид-ва останніх дні.