Стаття 47. Позначення термінів

Слова: «перед», «до», «від» і інші слова аналогічного значення, засто-совувані для позначення якої-небудь дати в акредитиві, повинні розумітися яквключаючі зазначену в акредитиві дату.

Слово «після» треба розуміти як виключаюче зазначену дату.

Терміни: «перша половина», «друга половина» місяця будуть відповід-но означати: з 1-го по 15-те і з 16-го по останній день кожного місяця включ-

Терміни: «початок», «середина» або «кінець» місяця будуть відповідноозначати: з 1-го по 10-те, з 11-го по 20-те і з 21-го по останній день місяцявключно.

F. ПЕРЕКАЗНИЙ АКРЕДИТИВ