ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

А. Послуги зі страхування та пов 'язані з ними послуги .

Послуги зі страхування життя та пенсійного забезпечення.

Послуги зі страхування (крім страхування життя).

Послуги перестрахування та ретроцесії.

Допоміжні послуги зі страхування та пенсійного забезпечення (включа-ючи послуги брокерів та агентств).

Банківські та інші фінансові послуги (крім страхування)

Послуги з прийняття внесків та інших виплат від населення.

Послуги з надання кредитів, включаючи споживчий кредит, застави, фа-кторинг та фінансові або комерційні перекази.

Послуги з фінансового лізингу.

Послуги зі здійснення виплат та грошових переказів.

Послуги надання гарантій та поручительств.

Послуги зі здійснення торгівлі за власний рахунок або за рахунок поку-пців, обміну тощо:

інструментами грошового ринку (чеки, рахунки, депозитні сертифікати і т. ін.);

іноземною валютою;

похідними продуктами, включаючи (але не обмежуючись) ф'ючерси таопціони;

інструментами грошового ринку, пов'язаними з курсами валют та про-центними ставками, такими як своп, форвардні угоди тощо;

ліквідними цінними паперами;

інше, включаючи злитки дорогоцінних металів.

Послуги з випуску всіх видів цінних паперів, включаючи передплату тарозміщення через посередників (публічно чи приватно) та надання послуг що-до такого випуску

Посередницькі послуги на грошовому ринку.

Послуги з управління майном, готівкового або безготівковсто управлін-ня, усі форми колективного управління інвестиціями, управління пенсійнимфондом, довірчого зберігання та трастового обслуговування.

Послуги з клірингу та фінансового управління майном, включаючи за-безпечення, похідні інструменти тощо.

Поради та інші допоміжні фінансові послуги з усіх видів діяльності,перерахованих у Статті 1В MTN. TNC/ W/ 50, включаючи аналіз кредиту, до-слідження інвестицій та інвестиційних портфелів, безготівкового обігу, порадиз корпоративної стратегії та реструктуризації.

Розшук та передача фінансової інформації, оброблення фінансових даних тавідповідного програмного забезпечення постачальниками інших фінансових послуг.

Інші

ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНІЙСФЕРІ (за винятком перерахованих у пункті 1, підпункти А. 8-10)

Послуги лікарень.

Інші послуги з охорони здоров 'я людини.

Соціальні послуги.

Інші.

ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ 3 ТУРИЗМОМ

А. Послуги готелів і ресторанів.

В: Послуги бюро подорожей та туристичних агентів.

Послуги екскурсійних бюро.

Inmi.

ПОСЛУГИ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОЧИНКУ, КУЛЬТУРНИХ ТАСПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ (інші, ніж аудіовізуальні)

Послуги з організації розваг (включаючи театр, концерти, цирк).

Послуги інформаційних агентств.

Послуги бібліотек, архівів, музеїв та інших культурно-освітніх закладів.

Послуги з організації занять спортом та інших видів відпочинку.

Інші.

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

Послуги морського транспорту

Пасажирські перевезення.

Вантажні перевезення.

Послуги з оренди морських суден з командою.

Послуги з лагодження та ремонту суден.

Послуги щодо спуску на воду та буксирування суден.

Допоміжні послуги для морського, водного транспорту.

Транспортні послуги на внутрішніх водних шляхах

Пасажирські перевезення.

Вантажні перевезення.

Послуги з оренди морських суден з командою.

Послуги з лагодження та ремонту суден,

Послуги щодо спуску на воду та буксирування суден.

Допоміжні послуги на внутрішніх водних шляхах.

Послуги повітряного транспорту

Пасажирські перевезення.

Вантажні перевезення.

Послуги з оренди повітряних суден з оператором.

Послуги          з налагодження та ремонту повітряних суден.

Допоміжні послуги для авіатранспорту.