2.1. Витрати підприємстваяк основний об'єкт управління в системі контролінгу