А. Принципи формування портфеля акцій інвестора

магниевый скраб beletage

Враховуючи фазу циклу і виходячи з прогнозів тенденцій зміни ринку цінних паперів (індексів Доу-Джонса чи інших), інвестор повинен під час формування свого портфеля акцій керуватися рядом принципів, які узагальнюють практику функціонування ринку цінних паперів [14, с. 105—110].

Перший принцип покупця. Акції, курс яких перевищив загальне (середнє) зниження на попередньому циклі «ведмежого» ринку, найбільш перспективні в розумінні наступного значного зростання на хвилі «бичачого» ринку. Існує дві причини для таких висновків.

По-перше, акції з великим зниженням курсу на «ведмежому» ринку є більш «летючими», ніж загальна маса, що визначає середні індекси.

По-друге, песимізм «ведмежого» ринку звичайно перебільшений для багатьох з цих акцій. Якщо курс акції знизився на 85, 90 і навіть 95 %, то це може також означати, що корпоративні доходи впали, дивіденди зменшуються, перспективи компанії сумні і що банкрутство «за рогом». 90—95 % зниження курсу звичайно сигналізує про серйозні проблеми, але це може також просто свідчити про те, що інвестори «панікують» і що справжня і майбутня ситуація компанії в кінці циклу «ведмежого» ринку не набагато гірша, ніж на його початку. Якщо це відповідає дійсності, то при пожвавленні на ринку курси таких акцій підуть угору з темпом, що перевищує середній рівень.

Отже, принцип 1: за прогнозами початку «бичачого» ринку слід купувати акції тих корпорацій, курс яких знизився значніше, ніж усереднений курс у період «ведмежого» ринку.

Другий принцип покупця ґрунтується на тому, що курс акцій корпорацій, у яких величина капіталізації ринку невелика, зростає в період «бичачого» ринку більше (у відсотках), ніж усереднений курс усіх акцій, що котируються, значно більше, ніж курс акцій корпорацій зі значними обсягами ринкової капіталізації.

Наприклад, уявімо корпорацію А, у якої випущено 1 млн акцій, а їхній ринковий курс — $10 за одиницю. Тоді величина капіталізації ринку становить $10 млн (1 млн акцій — $10). Припустимо, що на першому етапі «бичачого» ринку показник капіталізації збільшиться на $5 млн, а на другому — ще на $5 млн, тобто склав відповідно для даної корпорації $15 млн і $20 млн. Оскільки додаткова емісія не проводилася, то це означає, що курс акцій підвищився в першому випадку на 50 % за одиницю до $15, а в другому — на 100 % (порівняно з останньою ринковою ціною «ведмежого» ринку) до $20 за одиницю.

Тепер розглянемо корпорацію В, яка випускає 5 млн акцій, котрі, як і в першому випадку, наприкінці «ведмежого» ринку продаються по $10 за одиницю. Тоді показник ринкової капіталізації становить 50 мли (5 млн акцій — $10). Якщо ж з початком «бичачого» ринку також цей показник збільшиться вдвічі на $5 млн, тобто складе $55 млн і $60 млн, то за відсутності нової емісії ринкова ціна акцій корпорації В збільшиться лише на 10 % на першому етапі (з $10 за одиницю до $11) і на 20 % — на другому етапі (з $10 за одиницю до $12).

Із зіставлення цих прикладів видно, що зростання вартості акціонерного капіталу на «бичачому» ринку на одну й ту саму величину ($10 млн) в першому випадку (з корпорацією А) призвело до подвоєння ціни однієї акції з $10 до $20, а в другому (з корпорацією В) — до збільшення курсу лише на 20 %: з $10 до $12. Це пояснюється тим, що за інших рівних умов показник капіталізації корпорації В ($5 млн) був у 5 разів більшим, ніж цей самий показник корпорації А ($1 млн).

Отже, принцип 2: за прогнозів початку «бичачого» ринку слід купувати акції корпорацій з найменшими показниками ринкової капіталізації.

Третій принцип покупця випливає з порівняння величини вартості за балансом і їх ринкової оцінки, котру визначає покупець ринкової капіталізації. Якщо показник ринкової капіталізації вищий, ніж вартість за балансом, то наявною є переоцінка ринком стану корпорації, в протилежному випадку — недооцінка. Однак особливе значення в нашому аналізі має зіставлення відношення чистих ліквідних активів корпорації[20] до кількості випущених акцій з їх ринковим курсом. І коли ринковий курс акцій яких-небудь корпорацій нижчий від згаданого відношення (коефіцієнта), то ці акції найбільш доцільно купувати напередодні початку чергового циклу «бичачого» ринку. Чому? Відповідь проста: купівельний попит серйозно недооцінив ці акції. Адже корпорація, в якої ліквідних коштів достатньо, щоб покрити свою заборгованість, перебуває у відмінному фінансовому стані. І тому можна з великою долею ймовірності передбачити, що коли почнеться хвиля «бичачого» ринку, курс акції цих корпорацій зросте в темпі, що перевищує середній рівень.

Звідси випливає принцип 3: за прогнозами початку «бичачого» ринку слід купувати акції тих корпорацій, у яких поточний курс нижчий від вартості чистих ліквідних активів, які припадають на акцію.