Тема 3. Організація і технологія роботи Internet-магазину 3.1. Поняття Internet-магазину та особливості його функціонування

магниевый скраб beletage

Internet-магазин є однією з найпоширеніших комерційних моделей електронної торгівлі у сфері В2С.

Internet-магазин (електронний, віртуальний, e-shop) являє собою спеціалізований Web-сайт, який належить фірмі- товаровиробнику, торговій фірмі тощо та призначений для про­сування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів про­дажу, залучення нових покупців.

Інше визначення Internet-магазину характеризує його як ре­алізоване в мережі Internet представництво шляхом створення Web-сервера для продажу товарів та пов'язаних з ними послуг користувачам Internet. Кількість представлених на сервері видів товарів може коливатися від кількох одиниць до кількох тисяч

Характерними рисами Internet-магазинів є те, що вони мо­жуть пропонувати значно більшу кількість товарів та послуг, ніж реальні магазини і забезпечувати споживачів значно бі­льшим обсягом інформації, необхідної для прийняття рішення про покупку. Також завдяки використанню Internet-технологій є можливою персоналізація підходу до споживачів з враху­ванням попередніх відвідувань магазину та зроблених в ньому покупок та використання Internet-магазину як ефективного способу маркетингових досліджень (анкетування, конференції покупців і т.п.).

Internet-магазини потребують значно менших витрат на утримання та організацію роботи, оскільки у ньому значно об- меженіша матеріально-технічна база (будівлі, споруди, примі­щення) та кількість обслуговуючого персоналу.

Проте Internet-магазини мають і недоліки. Основними є не­визначеність реального існування товару та відповідність його основним параметрам якості, шахрайства при проведенні гро­шових трансакцій, проблеми з доставкою.

Основними вимогами, які ставляться користувачами до Internet-магазину є:

•  Зрозумілий інтерфейс та зручна система навігації по ма­газину;

•  Зручна система посилань, що дозволяє оптимальним спо­собом одержати необхідну користувачеві інформацію;

•  Мінімальна кількість дій користувача для здійснення по­купки.