3.2. Класифікація Internet-магазинів

магниевый скраб beletage

Існує кілька систем класифікації Internet-магазинів:

1. за методом роздрібного продажу товарів у мережі: Internet-магазини; Web-вітрини, торгові системи; торгові ряди; контентні проекти (споживацькі енциклопедії, системи Internet- замовлень товарів тощо);

2. за бізнес-моделлю: повністю он-лайновий магазин та су­міщення офф-лайнового бізнесу з он-лайновим (коли Internet- магазин створюється на основі вже діючої реальної торгової структури);

3. за взаємовідносинами з постачальниками: магазини, які володіють власним складом (наявність реальних товарних запасів); магазини, що працюють за договорами з постачальни­ками (відсутність значних товарних запасів);

4. за ступенем автоматизації серед торгових систем елект­ронних магазинів розрізняють Web-вітрини, власне Internet- магазини та торгові Internet-системи (TIS).

Web-вітрина — це сукупність товарного каталогу, системи навігації та оформлення замовлення з наступною передачею його менеджеру для оформлення. Той у свою чергу зв'язується зі складом, організовує доставку товару покупцеві, контролює процес оплати за товар. Паралельно ведеться рекламна робота, вивчення попиту, аналітична робота.

Робота Web-вітрини багато в чому нагадує посилкову торгі­влю, проте замовлення на товар та ознайомлення з ним робить­ся через мережу Internet. В даному випадку Web-вітрина є ін­струментом залучення покупця, інтерфейсом для взаємодії з ним та проведення маркетингових заходів.

Характерною рисою Internet-магазину є повна автоматиза­ція системи обробки замовлень, завдяки чому можна працюва­ти індивідуально з кожним зареєстрованим клієнтом.

Спільною рисою для та Internet-магазину та TIS є можли­вість здійснювати повний торговий цикл у режимі підключення до мережі. При цьому TIS додатково інтегрована в систему внутрішнього документообігу компанії. Неавтоматизованими для Internet-магазину та TIS залишаються системи доставки то­вару.

Приблизна структура основних форм організації вітчизня­них Internet-магазинів представлена на рис. 3.1.

5 Як одна з вітрин офлайн-магазину

Ш Виділений проект на базі існуючого офлайн-магазину

Ш Internet-магазин, що не має бази у вигляді офлайн-магазину

5 Повністю віртуальний магазин, що не має бази у вигляді офлайн-

магазину і власного складу □ Дилер одного чи кількох офлайн-магазину, що не є її прямим продовженням

Рис. 3.1. Форми організації Internet-магазинів в українському сегменті мережі Internet