3.4. Характеристика методів розрахунку за придбаний товар

магниевый скраб beletage

Оплата покупцем придбаного товару в Internet-магазинах може здійснюватися шляхом передоплати та при одержанні то­вару.

До варіанту передоплати можна віднести оплату при пере­дачі інформації через Internet, при доставці звичайної чи екс- прес-пошти, магістральним транспортом, за допомогою захи­щених угод (схем, пов'язаних із резервуванням суми покупки на рахунку покупця з дійсним переказом коштів після здійс­нення поставки).

Оплата при одержанні товару здійснюється в таких фор­мах як оплата кур'єрові чи під час візиту в реальний магазин, післяплатою в момент отримання товару на пошті.

Найпоширенішими формами оплати товарів, придбаними в Internet-магазині можна назвати:

1. оплата кур'єрові готівкою здійснюється при доставці ним товару за вказаною адресою. Недоліком такої форми є те, що масштаб діяльності кур'єрської служби, що належить Internet-магазину є досить обмеженою (в місті, де працює склад Internet-магазину або у кількох інших великих містах), Кур'єрові також незручно оплачувати інформацію, що реалізу­ється через Internet та надання деяких послуг;

2. за допомогою платіжних систем мережі Internet. Така форма оплати є найбільш прогресивною. її характеристика буде подана далі (тема 6);

3. оплата поштовим (телеграфним) переказом. Така фор­ма оплати займає досить багато часу (поштовим переказом — до 6 тижнів, телеграфним — до 1 тижня) і потребує додаткових коштів для оплати поштових послуг (10 % вартості покупки);

4. післяплата при одержанні товару на пошті також по­требує оплати поштових послуг (до 20 % вартості покупки). Тут значно продовжується час здійснення угоди, а, відповідно, і ризик. Крім того, в цьому випадку значно ускладнена процеду­ра повернення товару або грошей;

5. оплата банківським переказом серед безготівкових форм є найбільш безпечним, гроші надходять за порівняно не­великий термін (до 1 тижня), оплата за послуги невелика (1— 5 %).

форми розрахунку за придбані в internet-магазинах товари

Незважаючи на те, що довіра українців до он лайн-магазинів поступово зростає, система платежів у вітчизняному сегменті мережі Internet функціонує досить проблематично, що підтвер­джують дані щодо аналізу форм розрахунків за придбані в еле­ктронних магазинах товари (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Вид платежу

Частка Internet- магазинів, що пропо­нує вид платежу, %

Частка покупців, що користується видом платежу, %

Оплата готівкою кур'єрові при одержанні товару

98,0

54,6

Передоплата банківськими пере­казом

73,5

3,7

Післяплата при одержанні товару на пошті

31,0

41,6

Електронні платіжні системи

44,5

2,1

За даними таблиці чітко прослідковується тенденція щодо надання покупцями переваг готівковій формі оплати за фактом поставки. Таке становище можна пояснити, виходячи з двох причин. По-перше, клієнти воліють платити за товар, у якості якого можна пересвідчитися та де є гарантія його доставки. По- друге, певна частина Internet-магазинів фактично являє собою Internet-вітрини, які не мають автоматизованої системи обробки замовлень та оплати в режимі он-лайн, що не дає змогу засто­совувати специфічні платіжні засоби.