3.6. Електронні моли як перспективна форма Internet-торгівлі

магниевый скраб beletage

Перспективною формою торгівлі в системі В2С є електро­нні моли (E-mall) або електронні торговельні центри.

Електронний мол являє собою Web-сайт, який містить знач­ну кількість електронних крамниць та каталогів, об'єднаних за­гальним місцем розташування (в деяких випадках — під однією відомою маркою), що спільно виконують додаткові функції.

Електронний мол може мати певну спеціалізацію, проте найчастіше представлені на ньому магазини є абсолютно різно­рідними.

Для покупця характерним є використання єдиного механіз­му реєстрації та оплати при доступі до усіх представлених на сайті комерційних структур. До такої системи обов'язково під­ключений один або кілька банків, завдяки яким здійснюються платіжні послуги. Також часто у електронному молі можна одержувати послуги та інформацію, не пов'язані з купівлею то­варів (наприклад, передплатити газети, замовити квитки на пе­вний вид транспорту тощо).

Ресурси доступу для учасників електронного молу надає йо­го провайдер. Він надає торгові, платіжні, адміністративні по­слуги та сервіси захисту інформації продавцям, несе відповіда­льність за цілісність вмісту їх електронних каталогів, проте участі в бізнесі електронних крамниць не бере.

Переваги відкриття магазину у складі електронного молу для продавців полягають, в першу чергу, у зниженні витрат на створення самостійного бізнесу, а також зростання кількості потенційних покупців і підвищення рівня довіри останніх (осо­бливо у тому випадку, якщо торгова марка електронного молу є достатньо відомою). Для покупця основною перевагою є прос­тий і швидкий доступ до великої кількості магазинів, що сприяє зменшенню витрат часу на покупку товару.