ТЕСТИ

магниевый скраб beletage

1.    Internet-магазин — це:

1)    Магазин, представлений в мережі Internet.

2)    Локальна комп'ютерна мережа крамниці.

3) Потужний Web-сайт з функціями комплексної системи, що на­дає повний спектр послуг для ведення бізнесу в мережі багатьом кліє­нтам (як корпоративним, так і індивідуальним підприємцям).

4) Спеціалізований Web-сайт, який належить фірмі-товаровиро- бнику, торговій фірмі тощо та призначений для просування спожив­чих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців.

2. Якими перевагами перед традиційними магазинами володі­ють електронні?

1) Ширший асортимент, можливість отримання детальнішої кон­сультації про товари.

2) Менший рівень витрат обертання та можливість використання магазину як інструменту маркетингових досліджень.

3) Спрощений технологічний процес покупки, можливість при­дбання товарів із суттєвими знижками.

4)    Краща якість товарів, можливість відтермінування платежу.

3. Які види торгових систем електронних магазинів за ступе­нем автоматизації виділяють у електронній комерції?

1)    Web-вітрини, Internet-магазини, торгові Internet-системи.

2)    Немеханізовані, механізовані, автоматизовані системи.

3) Виробнича система, система переміщення, система збуту, сис­тема обслуговування.

4) Електронна вітрина та торгова система, система оплати покуп­ки, система доставки товару.

4. Основні елементи, на основі яких базується взаємодія покуп­ця з електронним магазином, — це:

1) Система навігації, пошукова система сайта магазину, банерна реклама.

2)Каталог товарів, додаткова довідкова інформація, кошик покуп­ця, реєстраційна картка покупця.

3) Карта сайта, партнерська програма, платіжна система.

4) Інтерфейс продавця, контекстна реклама, телеконференції.

5. Яка інформація надається про товару електронному магазині?

1) Хімічний склад, біологічна цінність, схематичне зображення.

2)  Опис технології виробництва, термін придатності, виробнича собівартість.

3) Товарознавча класифікація, оптова і роздрібна ціна, місцезнахо­дження товару.

4) Споживчі і технічні властивості, фотографія, ціна.

6.  Яка інформація обов 'язково повинна бути вказана у картці реєстрації покупця Internet-магазину?

1) Прізвище, ім'я, по батькові, поштова і (або) електронна адреса, особистий пароль.

2) Прізвище, ім'я, по батькові, номер і серія паспорта, дата і місце його видачі, ідентифікаційний код.

3) Прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, сімейний стан.

4) Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та PIN- код платіжної картки.

7. Яка інформація надається відвідувачем при повторному та подальших відвідуваннях електронного магазину?

1) Прізвище, ім'я, по батькові, поштова і (або) електронна адресу, телефон.

2) Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та PIN- код платіжної картки.

3) Логін (нік) відвідувача та назва населеного пункту, в якому він проживає.

4) Адреса електронної пошти та пароль.

8.  У якому із варіантів відповіді правильно відображено склад та послідовність етапів обробки замовлення в Internet-магазинах?

1) Перевірка наявності товарів та їх резервування, запит до платі­жної системи, оформлення замовлення на доставку товарів.

2) Перегляд товарного каталогу, відбір товарів, реєстрація покупця.

3) Ознайомлення із зображенням та описом товарів, збір маркети­нгової інформації, доставка товарів.

4) Заповнення покупцем спеціального формуляра з автобіографіч­ними даними, оплата та доставка відібраного товару.

9. Що таке кошик покупця в Internet-магазині?

1) Web-сторінка, на якій представлені зображення та характерис­тики обраних покупцем товарів.

2) Піктограма у вигляді кошика або візка у правій частині систем­ного меню Internet-магазину.

3) Список відібраного покупцем товару з врахуванням його ціни, кількості та загальної вартості.

4) Список відібраного покупцем товару з врахуванням його ціни, кількості, загальної вартості, форми оплати та методу доставки.

10. Що таке електронний мол?

1) Це сайт в категорії В2В, на якому укладаються угоди між про­давцями та покупцями та здійснюється проведення фінансово- торгових трансакцій.

2) Це кілька WWW-сторінок, що містять інформацію про компа­нію та її діяльність, спрямованих на ознайомлення потенційних клієн­тів з продукцією та послугами компанії.

3) Це потужний Web-сайт з функціями комплексної системи, що надає повний спектр послуг для ведення бізнесу в мережі багатьом клієнтам (як корпоративним, так і індивідуальним підприємцям).

4)Це сайт, який містить значну кількість електронних крамниць та каталогів, об'єднаних загальним місцем розташування, що спільно ви­конують додаткові функції з єдиним механізмом реєстрації та оплати при доступі до усіх представлених на сайті комерційних структурі і підключенням одного або кількох банків.