Тема 4. Організація продажу товарів через Internet-аукціони 4.1. Суть і особливості віртуальних аукціонів

магниевый скраб beletage

У комерційній практиці аукціон є формою продажу товарів або послуг на публічних конкурентних торгах, в процесі яких встановлюється їх кінцева ціна. Віртуальний (електронний) аукціон (Internet-аукціон) проводиться за тим же принципом в мережі Internet за допомогою спеціального програмного забез­печення, яке установлюється на сайті організатора торгу.

Аукціон — це спосіб продажу товарів, який базується на ціно­вій конкуренції між покупцями. Він є процедурою встановлення рівноважних цін на товар, при цьому ціну встановлює покупець, а продавець — правила, за якими має проводитися аукціон.

Характериними рисами Internet-аукціонів є:

• можливість залучення великої кількості продавців і поку­пців (значна концентрація попиту і пропозиції);

• цілодобова інтерактивна взаємодія продавців і покупців:

• можливість надання деталізованого опису і зображення товарів.

Internet-аукціони дають можливість не тільки реалізувати товари та послуги через Internet, але й здійснювати тестові про­дажі, визначати обсяг початкового попиту та ринкову ціну для нових продуктів.

Для електронних аукціонів діють ряд специфічних правил:

• обов'язкова реєстрація учасників, при цьому учасники мають бути повнолітніми і зобов'язані надати свої банківські рахунки як гарантію оплати товару;

• учасники, що придбали товар, зобов'язані за нього сплатити;

• учасники, що розмістили пропозиції про продаж, не мають права знімати їх до закінчення торгів;

• товар, виставлений на продаж, не належить аукціоністу — він є лише посередником між продавцем і покупцем

На відміну від реального аукціону, Internet-аукціон проводить­ся упродовж досить тривалого часу, тому покупцям необов'язково бути постійно присутніми за комп'ютером під час проведення то- pry. Термін проведення електронного аукціону визначається Пра­вилами роботи конкретної торгової системи (найчастіше в межах одного місяця з моменту виставлення товарного лота).

У торгах на Internet-аукціонах, як і у звичайних, беруть участь дві сторони — продавець та покупець (покупці). Органі­затор аукціону надає лише місце для торгу на сайті, організо­вують технічну підтримку торгів та стягують певну плату за виставлення товару на торги. Джерелами доходу аукціону є ко­місійна плата за трансакції (рух коштів при сплаті за придбаний товар) і членські внески.

Покупець після здійснення цінової пропозиції щодо окремо­го лота несе відповідальність перед продавцем та організатора­ми аукціону (в основному щодо платоспроможності). Якщо продавець або покупець не виконує зобов'язань, визначених правилами аукціону, проти нього можуть бути застосовані пев­ні санкції (попередження, недопуск до торгів).

Показ і представлення товару на Internet-аукціонах здійсню­ється аналогічно до Internet-магазинів — за допомогою фото, текстових описів, технічних характеристик тощо. Інформацію про виставлений товар подає власник товару (продавець).

Класифікація електронних аукціонів подана на рис. 4.1.

Найбільшими у світі Internet-аукціонами є eBay.com, Sothbys.com, Sothbys.Amazon.com, Yahoo! Auctions, DigiBid.com. На пострадянському просторі відомими є аукціони molotok.ru, au-au.ru, westernbid.com, stavka.ru, lotok.com.ua, eTorg.com.