4.2. Типи аукціонів та товари, що продаються на Internet-аукціонах

магниевый скраб beletage

Типи аукціонних торгів як в реальному часі, так і мережі Internet, відрізняються способами встановлення ціни на пропо­нований товар або послугу. В одному випадку початкова (стар­това) ціна є мінімальною і в процесі торгу вона зростає до мак­симальної (виграшної), в іншому стартова ціна поступово зменшується до мінімальної або певної обумовленої межі.

Існує кілька найпоширеніших схем аукціонного торгу:

1. Англійський (стандартний або класичний) аукціон. Продавець встановлює початкову ціну, покупці в процесі торгу називають ціни вищі від стартової, знаючи про пропозиції один одного. Переможцем аукціону є покупець, що назвав найвищу ціну;

2. Голландський аукціон (зворотній). Торг починається при встановленні явно завищеної ціни. Ціни поступово знижу­ються, допоки один з покупців дасть згоду її прийняти. Торг ведеться, як і в попередньому випадку, у відкритому або глас­ному форматі (покупці знають про інші пропозиції).

3. Подвійний аукціон (double auction) найчастіше викорис­товується на електронній біржі. Пропозиції надходять одночас­но від продавця і покупця, в процесі чого встановлюється рів­новажна ціна.

4. Аукціон одночасної пропозиції (sealed bid, first-price bid). Характерною ознакою його є закритий (секретний) формат пропозицій. Всі покупці одночасно (переважно в письмовій фо­рмі) пропонують ціну на товар, не знаючи при цьому пропози­цій конкурентів. Переможцем торгів визнається покупець, що назвав найвищу ціну.

5. Аукціон закритих пропозицій (second-price sealed bid) також визначається закритістю пропозицій. Ставки робляться протягом заздалегідь визначеного часу. Переможцем є той по­купець, хто пропонує максимальну ціну, проте товар або послу­га фактично купуються за ціною, що передує максимальній.

6. Аукціон однотипних магазинів, на якому продавець може виставляти певну кількість визначеного товару. Для про­ведення такого типу торгів використовується кілька аукціонів, у кожному з яких товар виставляється в єдиному екземплярі. Торги відбуваються, поки всі екземпляри будуть продані або продавець не зніме свою пропозицію. Ціна, за яку було продано перший екземпляр, є максимальною для решти екземплярів.

Практично кожен товар, який продається в Internet-магазині, може так само продаватися через аукціон. Проте у зв'язку з особливостями формування цін на товари під час торгів, най­більш характерними аукціонними товарами є ті, на які можна встановлювати значно вищі або нижчі за середні ринкові ціни.

Сюди можна віднести:

•  Нові високотехнологічні товари, комп'ютерна техніка — користувачі мережі Internet потенційно зацікавлені в придбанні таких товарів, аукціон може дати змогу визначити оптимальну ціну та виявити обсяги попиту;

•  Колекційні товари, раритети, артефакти — ціни на них можуть досягати значного рівня, процес торгів може характери­зуватися сильною конкурентною боротьбою;

•  Некондиційні, неходові товари, колишні «лідери про­даж» — за рахунок значного зниження цін можна суттєво сти­мулювати попит на товар.