4.5. Організація роботи віртуального аукціону

магниевый скраб beletage

На кожному аукціоні мають місце відносини між покупця­ми, продавцями та аукціоністами. Internet-аукціон обов'язково містить довідкові сторінки, на яких вказано основні правила роботи аукціону, вимоги до учасників електронних торгів та розділ, у якому знаходяться відповіді на питання, що найчасті­ше виникають у користувачів.

Для того, щоб прийняти участь в Internet-аукціоні, користу­вачу, як і при відвідуванні Internet-магазину, слід зареєструва­тися, заповнивши спеціальну форму. В ній можуть бути особи­сті та адресні дані, e-mail тощо. Для реєстрації необхідно мати електронний банківський рахунок і одержати пароль.

Якщо користувач вже заходив на сайт та реєструвався, то йому достатньо ввести пароль.

Фактично аукціон являє собою інформаційну базу, що міс­тить описи товарів (лотів), що допущені до участі в торгах. По­передньо їх перелік для полегшення пошуку поділений на тема­тичні категорії та підкатегорії.

При виставленні товару на електронні торги продавець зо­бов'язаний подати повну характеристику товару та його цифро­вий образ, визначити початкову ціну, визначити крок аукціону (мінімальне підвищення ставки) і встановити свій лот.

При визначенні бажаного лота користувач входить в інфор­маційне вікно, де є додаткова інформація про товар — номер лота, місцезнаходження продавця, відгуки інших користувачів, дата і термін завершення аукціону, кількість зроблених ставок, їх величина) та розмістити там свою пропозицію.

Під час проведення аукціону його учасники мають змогу обмінюватися коментарями з приводу виставлених лотів, над­силати повідомлення про них зацікавленим особам, підписува­тися на новини щодо торгу на той чи інший лот тощо.

Торг може проводитися до певного часу (протягом визначе­ного правилами аукціону терміну з моменту виставлення това­ру на торг) або до моменту досягнення визначеної продавцем оптимальної ціни. У першому випадку аукціон часто триває до того моменту, поки за становлений згідно з правилами прове­дення час (найчастіше у межах 10—15 хвилин до припинення торгів) не буде зроблено жодної ставки.

Покупець, якого визнано переможцем торгів, повідомляєть­ся про це електронною поштою або по телефону. Йому також повідомляється електронна адреса продавця. Покупець зв'язується з продавцем і вони домовляються про умови доста­вки та оплату товару.

Продавець, у свою чергу, отримує повідомлення, як можна зв'язатися з покупцем, що купив товар. Перед укладанням кон­тракту рекомендується встановити зв'язок з контрагентом (най­частіше через електронну пошту) та обговорити суперечливі питання, що можуть виникнути.

З метою мінімізації ризиків учасників Internet-аукціону (непла­тоспроможність покупця, виставлення на торги неіснуючого това­ру або подача недостовірної інформації про нього) можуть застосо­вуватися певні прийоми перевірки надійності контрагентів. Найпоширенішим з них є встановлення системи рейтингових оці­нок. При цьому покупець та продавець виставляють одне одному оцінки, що відображають їх ставлення до контрагентів. Відповідно, більший рейтинг свідчить про надійність та чесність користувача.