5.4. Горизонтальні (багатогалузеві) торговельні майданчики

магниевый скраб beletage

Галузеві торговельні співтовариства, що об'єднують покуп­ців і продавців різних галузей завдяки використанню інформа­ційних комунікаційних технологій утворюють горизонтальні торговельні майданчики. Деякі ринки такого типу обслугову­ють лише один або кілька бізнес-процесів.

Горизонтальні майданчики можуть створюватися як закриті (орієнтовані на певну групу покупців або продавців) так і від­криті (дають змогу взаємодіяти водночас усім суб'єктам ринку).

За принципами функціонування серед горизонтальних елек­тронних майданчиків виділяють незалежні, галузеві та приватні моделі, кожна з яких має свої переваги та недоліки.

Так, незалежні майданчики переважно створюються для обслуговування певних галузей або товарних груп. Вони про­понують учасникам вирішення проблем пошуку комерційних контрагентів, місце для ведення бізнесу, віртуальне управління бізнес-процесами та можливість порівнювати ціни різних по­стачальників.

Галузеві дають можливість промисловим концернам скори­статися перевагами електронного бізнесу та управляти проце­сами розвитку В2В-комерції у своєму секторі економіки.

Приватні електронні торговельні майданчики створюються найчастіше великими підприємствами з метою максимального використання інформаційних комунікаційних технологій для поглиблення інтеграції зі своїми комерційними партнерами. Вони об'єднують наявні внутрішні інформаційні системи учас­ників для поліпшення роботи ланок постачання та скорочення витрат на транзакції.

На горизонтальних електронних торговельних майданчиках користувачам надаються наступні послуги:

• створення і підтримка каталогів підприємств;

• пошук продавців і покупців;

• проведення тендерів і аукціонів у режимі on-line;

• комплекс засобів для інтерактивної взаємодії контр­агентів;

• маркетинговий і кон'юнктурний аналіз;

• доконтрактна і контрактна підготовка;

• організація взаєморозрахунків;

• контроль поставок тощо.